Christelijke Sites

Christelijke Sites

Christelijke sites

Christelijke sites over Gods liefde, Jezus Christus, de Bijbel, de heilige Geest, bewijs dat God bestaat en bemoedigende bijbelteksten.

christelijke sites

Bestaat God?

‘Bestaat God?’ is de belangrijkste vraag die de mens zich kan stellen. Dit raakt de diepste kern van ons bestaan. Al het andere in ons leven vloeit hieruit voort. Als God bestaat, is ons leven zinvol en kostbaar, want dan bestaan we dankzij Gods wil en dan heeft Hij een plan met ons allemaal. Als God niet bestaat is ons leven niets meer dan een gril van de natuur, zonder betekenis en zonder doel. Dan zijn we helaas niets meer dan een ongelukje. Het is dus van levensbelang om antwoord te krijgen op de vraag of God bestaat. Op deze pagina vind je diverse bronnen die je helpen ontdekken wat het antwoord is op de vraag ‘bestaat God?’ Ik wil je van harte aanmoedigen hier even rustig de tijd voor te nemen. 

Wie is God?

Overal op aarde vind je mensen die zich afvragen ‘wie is God?’. Is het eigenlijk mogelijk om hier een betrouwbaar antwoord op te vinden? Geen zoveelste mening, maar waarachtig het antwoord waar miljoenen naar op zoek zijn? Het antwoord op de vraag wie God is, vinden we in Jezus Christus, de Zoon van God, die als geen ander de volmaakte expressie is van God

Gods liefde voor jou

Vader laat zijn liefde zien voor kind

Gods liefde is het mooiste en het meest overweldigende dat er bestaat. God heeft je intens lief en wil je hart volkomen vullen met zijn liefde. Op deze pagina vind je een geweldig mooie boodschap over Gods liefde voor jou. Deze woorden zijn niet door een mens bedacht, maar werden persoonlijk door God Zelf gesproken. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest ons de gave van profetie kan schenken, waardoor God door ons heen kan spreken tot anderen. Open je hart wijd voor deze woorden en ervaar Gods liefde voor jou, die alles kan veranderen. 

Geloof in God

Is geloof in God nog wel van deze tijd? Ben je niet een beetje gestoord als je nu nog gelooft in God? Veel mensen drijven de spot met het geloof in God. Het is de tendens van de media in onze wereld: in God geloven is zogezegd achterhaald door de wetenschap. Maar is dat eigenlijk wel zo? Lees eens dit artikel over God en wetenschap. Er zijn honderden miljoenen mensen die overtuigd geloven in God. Zij zijn echt niet allemaal achterlijk of zo. Integendeel: het zijn mensen die durven nadenken over belangrijke levensvragen, waar anderen soms bang voor zijn. 

Religie

Religie heeft niets met God te maken. Sterker nog: religie is Gods grootste vijand. In dit artikel lees je over het levensgrote verschil tussen God – die leven, vreugde, vrijheid en kracht is – en religie die van al dat moois het tegenovergestelde is. Het woord religie komt van het Latijnse woord ‘RELIGARE’, wat betekent ‘OPNIEUW BINDEN’. Religie maakt je niet vrij, maar het bindt je: aan menselijke controle, wetten, tradities, kritiek, schuldgevoelens, prestatiedrang, enz. Dat staat haaks op wat Jezus Christus doet. 

Het christelijk geloof groeit

Het christelijk geloof is wereldwijd aan een geweldige opleving bezig. Nog nooit in de geschiedenis waren er zoveel vurige gelovigen als vandaag. In Afrika en Azië zijn er de laatste jaren regelmatig christelijke samenkomsten van honderdduizenden tot zelfs miljoenen mensen! In het westen lijkt dat anders te zijn, omdat hier veel mensen de traditionele kerken verlaten. Maar veel kerkverlaters houden het christelijk geloof wel vast. Er is een reformatie bezig in de wijze waarop christenen bij elkaar komen: in huizen, op scholen en het werk, in bars, enz. 

Jezus Christus

jezus christus lam gods

Jezus Christus is de verlosser van de wereld. Hij stierf voor ons aan het kruis, om de losprijs te betalen voor onze zondeschuld tegenover God. Jezus Christus biedt ons de kans om beminde kinderen van God te worden. De wereld is verloren door het kwaad dat de mensheid in zijn greep heeft. We kunnen denken dat we redelijk goed zijn, maar de waarheid is dat we allemaal schuldig staan tegenover God. Diep vanbinnen zijn we egoïstisch en niet volkomen eerlijk. We kunnen onszelf niet verlossen van het kwaad. We kunnen wel denken dat we onszelf kunnen redden, door spiritueel ‘verheven’ te worden, maar dan houden we onszelf voor de gek. De mens kan zijn zondeschuld tegenover God niet zelf betalen. Daarom is Jezus Christus gekomen, die de prijs heeft betaald voor ons, door te sterven aan het kruis. Jezus Christus is het Lam van God dat geslacht is voor onze zonden. 

Is Jezus God?

Is Jezus God? Net als zijn hemelse Vader? Of is Jezus Christus een schepping, net zoals de engelen bijvoorbeeld? Het antwoord op deze vragen vind je op deze site. Je kunt onderstaande online preek beluisteren die antwoordt op de vraag ‘Is Jezus God’ of je kunt het artikel lezen, met diverse bijbelteksten

Films over Jezus

Op deze pagina vind je diverse films over Jezus, die je online kunt bekijken of op DVD kunt bestellen.  Geniet ervan en geef het aub door aan anderen! 

Heilige Geest

Wie is de heilige Geest? Wat zijn de gaven van de Geest? Hoe kun je de vervulling met de heilige Geest ontvangen? Wat is doop in de Geest? 

De Heilige Geest in de Bijbel

Wat zegt de Bijbel over het belang van de Heilige Geest in het leven van een christen en in de kerk van het Nieuwe Testament? Vijftig bijbelverzen uit het Nieuwe Testament laten je zien welke rol de Heilige Geest speelt in het leven van een kind van God. Ik nodig je van harte uit om dit in alle rust door te lezen, uit te printen en te verspreiden onder je vrienden. We zijn bedoeld om vervuld te zijn met de Geest van God en zo de liefde en kracht van God te ervaren en door te geven. Dit bijbels overzicht kan je helpen om je hart veel wijder te openen voor de wondermooie werking van de Geest van God, die alles anders maakt. 

Gaven van de Geest

gaven van de heilige geest

Wat zijn de gaven van de Geest en hoe kan ik ze ontvangen? De gaven van de Geest zijn bovennatuurlijke werkingen die bedoeld zijn om christenen op te bouwen tot geestelijke volwassenheid. Ze maken Gods kinderen geestelijk sterk, gezond en vruchtbaar. De gaven van de Geest zijn geschenken, die je niet kunt verdienen.God geeft ze, zonder dat je daar iets voor hoeft te presteren. Het zijn ‘genade-gaven’, God geeft ze uit pure genade, omdat Hij ons wil zegenen en helpen. 

Tongentaal

Is tongentaal nog voor deze tijd? Wat zegt de Bijbel over bidden in tongen? Is tongentaal occult? Tongentaal maakt in onze tijd veel tongen los. Velen hebben er oprechte vragen over. In deze uitvoerige bijbelstudie vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over tongentaal. Ook  praktische aspecten van deze gave worden belicht. 

EVOLUTIETHEORIE

Is de evolutietheorie van Darwin echt zo’n bewezen feit als velen je willen laten geloven? Wat is er werkelijk waar van de evolutieleer? Hier vind je feiten over schepping en evolutie die je een helder antwoord geven. 

Zijn er bewijzen voor de evolutietheorie?

Is er bewijs voor de evolutietheorie van Charles Darwin

Net als de meesten van ons ben je wellicht opgevoed met de overtuiging dat er talloze bewijzen zijn voor de evolutietheorie, die leert dat je niets meer bent dan een beest, dat toevallig intelligent is geworden. Je hebt dezelfde voorouders als de chimpansees. Alleen is jouw evolutie toevallig anders verlopen. Dat je kunt praten, denken, liefhebben, creatief zijn en leuke grapjes verzinnen, is eigenlijk stom toeval. Alles wat de mens kan, zoals muziek componeren, films maken, schilderen… het is allemaal slechts toeval. Je had vandaag net zo goed een aap kunnen zijn! Dat is wat we geleerd hebben op school. Dat is wat we horen op radio en televisie. Als je eraan durft te twijfelen, wordt je door velen beschouwd als een gek. Wie haalt het in zijn hoofd om de evolutietheorie in twijfel te trekken? De wetenschap heeft het allemaal toch allang bewezen? Of niet soms? 

De evolutie van de mens

De evolutie van de mens is een vaststaand feit. We stammen af van een wild beest, dat door toevallige mutaties is geëvolueerd tot de intelligente en verheven mens die kan zingen, dansen, dichten, rekenen, uitvinden, en zoveel meer.

evolutie mens schedel aapAls je het in je hoofd durft te halen om kritische vragen te stellen over de evolutie van de mens, krijg je onmiddellijk het stempel ’dom’, ‘onwetend’ of ‘religieus’. Alleen mensen die de evolutie van de mens accepteren als een bewezen feit worden als ‘wetenschappelijk’ en ‘verstandig’ beschouwd.

Ben jij zo’n gevaarlijke gek die het waagt om kritische vragen te stellen over de evolutie van de mens? Heb jij je wel eens stiekem afgevraagd of de evolutietheorie wel zo bewezen is als men absoluut wil dat je gelooft? Als je antwoord ja is, zul je blij worden van dit artikel. Lees het dan aandachtig en deel het met je vrienden! 

Natuurlijke selectie

Natuurlijke selectie wordt in de evolutietheorie als het mechanisme genoemd, waardoor modder in de loop van miljoenen jaren evolueerde tot alle planten en dieren die we nu om ons heen zien… onszelf inbegrepen. Is het echter waar dat natuurlijke selectie in staat is om een vis te laten veranderen in een vogel of een hoopje stof in een mens? In dit artikel leg ik zo helder mogelijk uit wat natuurlijke selectie is en welke mogelijkheden het wel en niet heeft.

charles darwinEerst een stukje introductie: wat slechts weinig mensen weten, is dat het basisidee van de evolutietheorie al vele eeuwen bestond voordat Charles Darwin geboren werd. In de wijsbegeerte en het mysticisme van de oudheid speelde het idee van evolutie al heel vroeg een rol. Het was uiteindelijk in de negentiende eeuw dat Charles Darwin de eeuwenoude evolutiefilosofie een wetenschappelijk jasje gaf. 

Wetenschap en de Bijbel

Hand die symbool staat voor eenheid tussen God, wetenschap en de Bijbel

Staan wetenschap en de Bijbel haaks op elkaar? Heeft de wetenschap aangetoond dat geloof in God voor dwazen is? Nee, integendeel! Het is juist zo dat steeds meer wetenschappers erkennen dat wetenschap op God wijst. Hoe verder de wetenschap vordert, hoe meer wetenschappers zich tot God keren. Recent is Dr. Anthony Flew, die tientallen jaren een voortrekker van het moderne atheïsme was, tot geloof in God gekomen. Volgens Dr. Flew spreken de wetenschappelijke bewijzen die vandaag tot onze beschikking staan ‘in overweldigende mate in het voordeel van het bestaan van een God’. Dat is nogal een uitspraak voor deze wereldberoemde filosofieprofessor die vijftig jaar lang een boegbeeld van atheïsme was! 

De betrouwbaarheid van de Bijbel

Hoe betrouwbaar is de Bijbel? Kan de Bijbel de toets van de kritiek doorstaan? Is er bewijs voor de betrouwbaarheid van de Bijbel? De Bijbel beweert dat het Gods boek is voor de mensheid. Meer dan 3800 maal zeggen de schrijvers van de Bijbel dat hun woorden van God komen: ‘God zegt…’, ‘Het woord van de Heer kwam tot mij…’, ‘Zo spreekt de Heer…’ enz. Hoe betrouwbaar zijn deze beweringen? Kun je met zekerheid weten of de Bijbel inderdaad is geschreven onder inspiratie van God? 

Pornoverslaving

Pornografie is een makkelijke manier om seksueel genot te ervaren. Maar pornoverslaving geeft je geen geluk en geen bevrediging. Je hart blijft leeg, ongelukkig en gefrustreerd. Er is geen liefde, geen intimiteit, geen geborgenheid, geen vreugde. Het belangrijkste kenmerk van gezonde seksualiteit is het delen van liefde met een ander. in porno is geen sprake van liefde of intimiteit. Je bent alleen met een leugen. Het is een valse bevrediging. Maar pornografie is niet alleen bedrog, het is zelfs uitermate schadelijk voor echte liefde en ware intimiteit. Pornoverslaving richt veel meer verwoesting aan dan velen beseffen. 

Seks voor het huwelijk

Verliefd koppeltje bewaart seks voor het huwelijk

Seks voor het huwelijk is de normaalste zaak van de wereld geworden. Logisch dat veel christenen zich afvragen waarom God niet wil dat mensen hun lichaam aan elkaar geven, buiten de veilige bescherming van een huwelijksverbond. Wat is er mis met seks, als je van elkaar houdt? Als je besloten hebt met elkaar verder te gaan, hoe kan seks dan verkeerd zijn, voordat je getrouwd bent? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over seks voor het huwelijk? 

Gebroken hart

Een gebroken hart kan je diep verdriet bezorgen en zelfs ziek maken. In dit artikel vind je advies hoe je genezing kunt ontvangen voor je gebroken hart. Relaties zijn het mooiste wat God ons op aarde heeft gegeven. Omdat God liefde is, heeft Hij ons geschapen als liefdeswezens, die meer dan wat ook liefde nodig hebben. Niets maakt ons zo vrolijk, sterk en gezond als liefde. Liefde is Gods grootste geschenk aan ons. Het hebben van een gebroken hart kan iemand dan ook intens verdrietig en zelfs ziek maken. Hoe ontvang je genezing? 

Homofilie

bijbel homofilie homoseksualiteit

Homofilie is een gevoelig onderwerp onder christenen. Wat zegt de Bijbel over homofilie? In dit artikel vind je een eerlijk antwoord. De hele openbaring van de Bijbel is, dat God niet tegen mensen is, maar dat hij voor ons is. De hele Bijbel door weerklinkt de hartekreet van God, die een bewogen en genadige Vader is: ‘Ik hou van je en ik wil je redden! Ik wil je bevrijden, genezen, helpen, steunen, overwinning geven.’ De naam van God is IK BEN. Dat betekent eigenlijk: Ik ben hier en Ik ben er voor jou. Ik ben niet ver van je, maar Ik leef intens met je mee en wil je helpen in alles waar je mee worstelt. Ik heb alleen maar jouw geluk op het oog. Dat is Gods liefde, die in de Bijbel weerklinkt. 

Dopen

Dopen is een belangrijk deel van onze bekering tot God. is een belangrijk deel van de bekering. Wat zegt de Bijbel over dopen en de volwassendoop? Dit is geen menselijke mening maar een overzicht van bijbelteksten die laten zien wat de betekenis is van dopen in het christelijk geloof. Dopen door onderdompeling in water is veel meer dan een symbolische handeling.Het is een geestelijke ervaring, die enorme impact heeft in iemands leven. 

De kerk in volle vrijheid

Wij gaan al enkele jaren niet naar een vaste kerk. Mensen stellen me soms de vraag wat ik doe met de bijbeltekst ‘verzuim je onderlinge bijeenkomsten niet’? In dit artikel geef ik daar antwoord op. De begrippen ‘kerk’ en ‘bijeenkomst’ zijn in Gods ogen niet zo eenzijdig, als wij misschien gewend zijn om te denken. Wij zijn tientallen jaren naar de kerk gegaan en hebben zelf een kerk gepionierd waar we mensen gediscipeld hebben en waar God geweldig krachtig gewerkt heeft. Ik ben dus absoluut niet tegen kerken, integendeel. God begon echter te spreken tot ons dat Hij ons een andere manier van ‘gemeenschap der heiligen’ wilde leren. Zonder programma, zonder vaste dagen, zonder vaste plek, maar op een organische manier, zoals Hij het zou leiden. In alle rust en in alle vrijheid, zonder iets te moeten. 

Online preken downloaden

online preken beluisteren downloaden

Online preken downloaden die je geloof opbouwen en je bemoedigen. Je mag alle online preken gratis downloaden en verspreiden. Hier kun je online preken downloaden om meer van Gods liefde en kracht te ervaren. Al deze online preken zijn ingesproken door David Sorensen. Een groot deel van zijn leven had David last van een ernstig stotterprobleem, waardoor hij bijna niet kon spreken. Nadat hij vervuld werd met de heilige Geest merkte David tot zijn verbazing dat God door hem heen begon te spreken. Op die momenten stotterde hij nooit. Telkens wanneer God door David heen sprak, getuigden mensen hoe diep ze in hun hart werden aangeraakt. Nu kun je online preken downloaden waarin je God hoort spreken, door David Sorensen heen. Als je je afvraagt of God nog wel spreekt vandaag, lees dan even dit verhelderende artikel over de stem van God in deze tijd. 

Zelfmoord plegen

Man staat aan afgrond en wil zelfmoord plegen

Zelfmoord plegen… Velen worstelen met de gedachte. Toen ik jong was, wilde ik op zeker moment zelfmoord plegen. Ik vond het leven zo zinloos. Ik zag zoveel ellende om me heen. Mensen die doen alsof, niemand die echt van me hield, of zo leek het tenminste. De pijn die ik voelde in mijn hart was soms zo diep, dat ik dacht dat zelfmoord de enige uitweg was. Dan zou ik verlost zijn van alle verdriet, eenzaamheid en pijn. Misschien voel jij je ook soms zo en stel je levensvragen als: Wat is de zin van het leven? Waarom leef ik? Er is zo onnoemlijk veel ellende op deze planeet, waarom zou je ervoor kiezen om nog te blijven leven? Zelfmoord plegen is toch veel makkelijker? 

Christelijke kaarten

christelijke kaartenChristelijke kaarten met bemoediging en bijbelteksten, voor elke gelegenheid. De christelijke kaarten van David Sorensen zijn de afgelopen jaren een begrip geworden in christelijk Nederland en Belgie. David Sorensen heeft een gloednieuwe collectie kaarten op de markt gebracht, met bemoediging en bijbeltekst, voor elke gelegenheid: huwelijk, doop, geboorte, verjaardagen, sterfgevallen, ziekte, enz. 

Christelijke site 

Zoek je naar een christelijke site die je helpt om God te leren kennen? Neem dan eens een kijkje op Real Life en Sound of Heaven. Op deze twee bekende christelijke sites vind je veel belangrijke informatie over de realiteit van GodJezus Christus en de heilige Geest, het doel van je leven, relaties en seksualiteit, het occulte, de evolutietheorie, lofprijs en aanbidding en veel meer.

Christelijke teksten voor jou

Christelijke teksten die je helpen om de liefde van God heel intens te ervaren en die je leven diepgaand veranderen. Verlang je ernaar de liefde van God veel sterker te ervaren? Wil je graag Gods stem leren verstaan? Heb je behoefte aan bemoediging? Schrijf je dan in op de gratis LifeLetter, een bemoedigend e-zine dat je de mooiste christelijke teksten stuurt die je ooit gelezen hebt.

clomid buy

viagra online

viagra online

viagra health

viagra cheap

viagra faq

viagra faq

viagra cheap

viagra

generic viagra

buy viagra

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse