Genade

genade

Genade

Genade is het mooiste geschenk dat je als mens kunt ontvangen.

De mens is onvolmaakt en struikelt in diverse opzichten. We weten allemaal dat we falen en schuldig zijn. We verdienen straf voor de vele overtredingen die we bewust en onbewust hebben begaan. Maar God is zo liefdevol en vol ontferming dat Hij alles wil vergeven wat we ooit verkeerd hebben gedaan. Hij schenkt ons van harte zijn overvloedige genade. Genade is Gods hart, Gods karakter, Gods wil.

‘O God, wie is aan u gelijk? U vergeeft de schuld van uw volk en blijft niet stilstaan bij hun overtredingen. U laat uw woede niet altijd duren, u wilt niets liever dan genade tonen.’ (Micha 7:18)

Door alle eeuwen heen wilde God zijn genade ten volle openbaren, aan de hele mensheid. Daarom stuurde Hij Jezus Christus, die de volmaakte expressie is van Gods wonderlijke genade.

Hij stierf voor ons, als een offer aan het kruis, opdat onze schuld tegenover God volkomen uitgewist zou worden. Wat een genade!

God is de bron van leven, de bron van vreugde, de bron van alles wat goed is… en Hij is de bron van genade. Alle ware genade komt voort uit God. Hij wil ons hart ook vullen met zijn genade voor elkaar. Als we Jezus Christus echt leren kennen, worden we vervuld met Gods liefde, die dan ook als een rivier door ons heen zal stromen naar anderen toe.

‘Onze Heer, Christus Jezus, heeft mij overstroomd met zijn genade, en met geloof en liefde, waarvan hij de bron is.’ (1 Tim. 1:14)

Genade verandert alles

genade jezus

De zonde is in de wereld gekomen toen Adam toehapte om ook kennis van het kwaad te krijgen. Hij trapte in de valstrik van de leugenaar en wilde ‘gelijk zijn aan God‘. Maar het was een leugen die hem onder heerschappij van de zonde bracht. Omdat Adam de eerste mens was, kwamen alle mensen die uit hem geboren werden, ook onder deze macht van de zonde.

De hele mensheid zuchtte eeuwenlang onder deze vloek. Maar God heeft ons bevrijd, door zijn genade als een waterval van verlossing over ons uit te storten in Jezus Christus.

‘De overtreding van Adam staat niet op één lijn met wat God ons heeft gegeven. Want door de overtreding van één mens moest de mensheid sterven. Maar veel en veel overvloediger is de genade van God en het geschenk dat hij de mensheid uit pure goedheid gaf, namelijk die ene mens Jezus Christus.’ (Romeinen 5:15)

Jezus Christus heeft de volle prijs betaald voor de verlossing van jouw ziel. Er is zelfs geen restant van de prijs overgebleven die je nog zou moeten betalen. Het is volbracht.

Redding door genade

Op het moment dat je in Jezus Christus gaat geloven, word je door zijn genade gered. Dat is dus een geschenk van God. De Bijbel zegt: ‘Nooit zul je je erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft je bevrijd omdat Hij dat vanaf het allereerste begin al van plan was. In Jezus Christus wilde Hij je Zijn liefde en genade laten zien. Je komt met God in het reine door op Jezus te vertrouwen. Het is Gods oneindige liefde, het is onverdiende genade.’

Geloof in Jezus Christus, dan word je gered door zijn genade.

Als je Jezus Christus in je hart toelaat, word je een kind van God en zul je eeuwig leven hebben. De Bijbel zegt: ‘Allen die Hem aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden’.

Schilderij over genade

genade kruis zondaarHet schilderij dat je hier ziet, is een bekend meesterwerk van Thomas Blackshear, dat laat zien hoe groot Gods genade is. Het zijn onze zonden die Jezus Christus aan het kruis genageld hebben.

Bij wijze van spreken hebben wij Christus gekruisigd, door onze overtredingen.

Maar de gekruisigde Christus, die zo onuitsprekelijk intens geleden heeft, omhelst ons en vergeeft ons. Hij strekt zijn doorboorde handen uit naar ons en vergeeft ons alles.

Wat een rijkdom van genade. Hier zijn eigenlijk geen woorden voor…

Genade geeft ons het leven

Dit is wat de Bijbel ons zegt over de rijkdom van de genade, die God ons wil geven:

‘Eens was u dood door uw overtredingen en zonden. U richtte u naar deze slechte wereld en liet u leiden door het hoofd van de onzichtbare machten, door de geest die nu werkt in hen die zich tegen God verzetten. Bij hen hoorden wij vroeger ook: wij volgden onze zelfzuchtige verlangens en deden wat er maar aan slechte ideeën in ons opkwam; evenals de andere mensen waren wij uit onszelf het voorwerp van Gods toorn.

Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, had ons innig lief en heeft ons, die dood waren door onze overtredingen, samen met Christus het leven gegeven.

Aan de genade van God hebt u uw redding te danken! Door onze verbondenheid met Christus Jezus heeft hij ons samen met hem opgewekt en ons samen met hem een plaats gegeven in de hemel. Daarmee heeft hij ons voor altijd willen laten zien dat de rijkdom van zijn genade, door zijn goedheid voor ons in Christus Jezus, alles overtreft.

De redding, die het geloof u bracht, hebt u te danken aan zijn genade, niet aan uzelf; het is een geschenk van God en niet het gevolg van uw prestaties.’

(Efeze 2:1-8)

Deze genade is ook voor jou

De Bijbel zegt dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. Hij is voor onze zonden gestorven, als een onschuldige voor de schuldigen. Hij heeft dat uit liefde voor jou gedaan om je bij God terug te brengen.

‘Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen’ (Jesaja 53:5)

Kniel neer voor de God van hemel en aarde, die zijn liefde voor jou heeft bewezen, door mens te worden en te sterven aan het kruis, als het offer voor jouw zonden. Leg elke weerstand af en buig diep voor Hem, die je liefheeft en wil redden.

Kies ervoor Hem te geloven en te dienen.

Kies nu voor Jezus, klik hier!
Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse
Add Comment RegisterGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse