De liefde in het geloof
Button-line
Gevoel en geloof

Een opdracht

Jezus zei: "Heb de Here, je God lief met heel je hart, ziel en verstand. En u moet net zoveel van uw naaste houden als van uzelf" Dit begint met een opdracht. "Heb lief." Dat betekent gehoorzaamheid. Voor ons moderne mensen is dat vaak een lastige. Want we zijn veelal gewend juist te beginnen met de vraag "Hoe voel ik me erbij, voelt het goed?" We gaan hierbij uit van onszelf. Hoe vaak horen we niet: "Volg je hart." Jezus heeft hier helemaal geen boodschap aan. Hij zegt: "Volg Mij." Dat is ook een opdracht. Wanneer je je alleen laat leiden door je gevoel, doe je wat jij prettig vindt. Dan doe je wat jij wilt. Dan kom jij in het centrum te staan, maar in de liefde gaat niet om jezelf, maar om de Ander.

Denken en voelen

Maar hoe dan? Moet je jezelf geweld aan doen, je zelf dwingen tot iets wat tegen je gevoel ingaat? Bedenk dat aan ieder gevoel een gedachte vooraf gaat. Het zijn je gedachten die je gevoelens bepalen. En het zijn niet je gevoelens die je gedachten bepalen. Je moet dus anders gaan denken. Als het gaat om God liefhebben kan dat niet slechts door de roze bril van je religieuze of emotionele gevoelens, want die gevoelens ebben na verloop van tijd weer weg, daar heb je niet zoveel aan. Het kan alleen op de manier zoals Jezus die eraan toegevoegd heeft; "met heel je hart, ziel en verstand."

Gehoorzaamheid

Maar het begint met gehoorzaamheid. Jezus zegt: "Als je Mij gehoorzaamt, blijkt daaruit dat je van Mij houdt. Als je van Mij houdt, zul je ervaren dat Mijn Vader ook van jou houdt. Ik zal van je houden en ik zal je duidelijk laten zien wie Ik ben." En nu pas komt dus het "ervaren", dat is het gevoel. Je hart. En je begrijpt dat je jouw liefde voor God van God zelf ontvangen hebt.

Kind van God

Tegelijkertijd gaat het over je ziel en je verstand. Onder je ziel kun je je leven verstaan. Als je de liefde van God ervaart verandert je leven. Je weet waarom je leeft: voor God. En wat je verstand betreft je vraagt je af wie is God, je bent belangstellend naar God, je wilt gewoon alles van Hem weten, omdat je van Hem houdt. Dan wordt je intens gelukkig en verheug jij je ook met een overweldigende en heerlijke vreugde. De Bijbel zegt: "Jij die Jezus Christus aanvaard hebt, heeft Hij het recht gegeven een kind van God te worden."


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus