De reddingsboot
Button-line
Reddingsboot

Kom aan land

Stel dat je aan het strand staat en in de verte een omgeslagen boot ziet dobberen, waaraan een drenkeling zich vastklampt. Om de paar minuten klotst er een golf koud water over hem heen. Je stuurt een reddingboot en roept hem toe: 'Hulp is onderweg, kom in de boot.' Verbeeld je dat de man zou antwoorden: 'Nee, ik kan het hier nog wel een tijd uithouden, kom morgen maar terug, dan zal ik in de boot komen en naar de kant varen.' Je zou dan toch zeker zeggen: 'Ben je wel bij je verstand? Je kunt vandaag al op het droge komen en wil je nu tot morgen hier in het water blijven liggen?'

De wijze ziet wat er vandaag gedaan moet worden en hij doet het vandaag. De dwaas zegt: 'Ik zal wel zien, morgen misschien.' God zegt 'vandaag'. De mens zegt, onbezonnen, 'morgen'. Ongetwijfeld waren duizenden mensen ooit eens van plan christen te worden, maar ze hebben steeds weer gezegd: 'Nu niet, vandaag niet.'

Maar hoe eerder je tot Christus komt, des te eerder zul je die heerlijke vreugde vinden, die in Hem is. In Jezus is een weergaloos mooiere vreugde te vinden, dan die er in de wereld is, een vreugde die op elk gebied meer tevredenheid geeft. Miljoenen mensen kunnen getuigen dat ze ervaren hebben dat vergeleken met de vreugde in Christus, de vreugde van de wereld niets voorstelt. Ieder die Christus werkelijk gevonden heeft, zal je kunnen vertellen dat de vreugde in Christus hoger, dieper, weidser en in elk opzicht heerlijker is dan de vreugde die de wereld geeft. Hoe eerder je tot Christus komt, des te eerder zul je deze vreugde ontvangen.

Hoor je ook bij de mensen die hebben ingezien dat hun levensboot schipbreuk heeft geleden? De koude golven slaan over je heen met alle ellende van een slecht geweten, de doodsangst en de zinloosheid die een mens die zonder God leeft, ervaart. Waarom wil je je nog één nacht langer aan wrakhout vastklampen? Als je in de reddingboot klimt, kun je nu direct aan land komen, waar je zekerheid en vreugde vindt. Zou je vandaag Christus niet als je Redder willen aannemen? Christus wil de beschuldigingen van je geweten van je afnemen, je van de zonde bevrijden en de angst voor onheil wegnemen. Je hoeft zelfs geen angst voor de dood te hebben, want wat de mensen dood noemen, zal voor jou alleen maar betekenen dat je weggaat om bij Christus te zijn.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus