De zin van het leven
Button-line


Het bestaan heeft een diepe zin.

God heeft ons met opzet gemaakt en ons een geestelijke natuur gegeven.

Dit stelt ons in staat om God te kennen en Zijn wil te doen.

Billy Graham, evangelist

De zin van het leven

De zin van het bestaan

Wat is het leven? Wat is de zin van het leven? Waarvoor leef ik? Die vragen houden ons bezig. Twee antwoorden worden je aangeboden.

Het ene antwoord zegt: De mens is een toevalsproduct van de natuur. Hij komt uit het niets en gaat naar het niets. Hij ontstaat uit atomen en vergaat tot atomen. 'Toeval', 'niets' en 'atomen' zijn slechts verschillende benamingen voor 'hopeloosheid'.

Kies je voor dit antwoord, dan leef je slechts voor het ogenblik. Dan beoordeel je alle anderen slechts naar het nut dat je hier en nu voor hen hebt. Dan zijn we allemaal slechts radertjes in het drijfwerk van hebben, krijgen, horen en zien. Maar dit alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Hoeveel wij ook hebben, het is nooit genoeg; hoeveel wij ook horen of zien, tevreden zijn wij nooit.

Maar je moet door, ondanks de kramp, je zit nu eenmaal in die eindeloze molen. Maar wat bereik je met al je geploeter? Generaties gaan en generaties komen, maar dat maakt allemaal geen verschil. Uiteindelijk leidt het nergens toe en lijkt het je allemaal nutteloos en de leegte in je blijft bestaan. Het leven heeft geen enkele zin het is een najagen van dromen en nergens is iets werkelijk waardevols te vinden.

Misschien heb je tegen jezelf gezegd: "Vooruit, schep vreugde in het leven en vermaak je zo goed mogelijk." En heb je gemerkt dat ook dat niets te betekenen had. Want het is dwaas om de hele tijd te lachen. Plezier maken heeft immers geen enkel nut? Je zou kunnen overwegen voldoening te zoeken in de drank of andere verdovende middelen. Het kan ook zijn dat je je heil zoekt in muziek, om daarna weer terug te komen in de werkelijkheid van elke dag. Of misschien leef je je uit in fantastische plannen en breng je grote dingen tot stand, misschien maak je mooie kunst, of probeer je de beste te zijn in jouw ding en ben je zelfs een voorbeeld voor anderen. Misschien ontzeg je jezelf dingen en zoek je de zin in het goed zijn voor anderen. Of misschien vind je bevrediging in hard werken, of door een goede ouder proberen te zijn. Misschien ben je succesvol in zaken en verdien je veel geld. Maar is dat het dan? Je vraagt je af wat is het nu echt waard? Het leven vindt toch geen zin in zichzelf?

Er moet toch iets meer zijn?

Het andere antwoord zegt: De mens is een uniek schepsel van God. Hij komt van God en gaat naar God. Hij is als Gods evenbeeld geschapen.

Kies je voor dit antwoord, dan ontdek je, dat je een oorsprong en een doel hebt. Dan ontdek je dat God van je houdt. Dan betekenen die anderen oneindig veel voor je, omdat God hen evenzeer liefheeft als jou. Als je God kent, leer je het leven naar waarde schatten - je eigen leven en dat van anderen. Dan zie je in dat het niet meer is: 'je moet leven', maar 'je mag leven'. Leven is geen dwang, maar geschenk van God, geen kramp, maar opdracht om vrij te zijn.

Geniet van het leven

Want wat bereikt iemand nu werkelijk door zich alleen maar uit te sloven? Voor alles wat God de mensheid te doen gegeven heeft en vooor alles wat Hij heeft gemaakt, bestaat een geschikt moment. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van ons mensen geplant, toch kan niemand al Gods werk overzien.

Daarom is er niets beters voor een mens is dan blij te zijn en plezier in het leven te scheppen, zolang hij kan. En daarnaast dat hij zou moeten eten en drinken en zou moeten genieten van alle vruchten van zijn werk, omdat dat alles een geschenk van God is. En natuurlijk is het ook goed als een mens rijkdom heeft gekregen van God en bovendien de gezondheid bezit om ervan te kunnen genieten. Houden van je werk en je plaats in het leven te aanvaarden, dat is werkelijk een geschenk van God. Iemand die dat doet, denkt er niet vaak aan dat hij maar kort leeft, want God geeft hem vreugde. Geniet van de voorspoed zoveel je kunt en als er moeilijker tijden aanbreken, bedenk dan dat God zowel het een als het ander geeft. Wij weten niet hoe onze toekomst in dit leven zal zijn. En weet dat alles wat God doet, onherroepelijk is; er kan niets aan worden toegevoegd of van worden afgedaan; God heeft daarbij voor ogen dat de mens ontzag moet hebben voor de Almachtige God.

Conclusie

De zin van het leven is te zijn, te leven omdat God het wil en zoals God het wil. Heb ontzag voor God en gehoorzaam Zijn geboden, want dat is de opdracht voor ieder mens. Ongeacht of je groot of klein, sterk of zwak, 'normaal' of gebrekkig, geboren of ongeboren, moeder, vader of kind bent. God zal ons doen en laten namelijk beoordelen, ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht waren.

Waarom? Omdat je Gods eigendom bent en Hij je wil als Zijn kind. Je bent dus enorm waardevol voor God. God houdt zoveel van je, dat Hij Zijn eigen Zoon ervoor in de dood gaf, opdat als je in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebt. Dus Jezus is voor jou gestorven en opgestaan, opdat je zult leven.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus