Dienstbaarheid
Button-line
Dienstbaarheid

De belangrijkste

In het begin van de geschiedenis van de mensheid, waren de eerste mensen ongehoorzaam aan God. Deze noodlottige keus bleek geestelijk fataal voor Adam, Eva en voor al hun nakomelingen.

Sinds de zondeval hebben we allemaal onze oer-ouders nagevolgd. We hebben God het recht ontzegd op zijn eigen schepping. We hebben ons het recht toe geëigend om onze eigen bestemming te bepalen, onze eigen morele oordelen en onze eigen beslissingen.

Zelfs degenen die in Jezus' nabijheid verkeerden, vielen ten prooi aan deze trotse manier van denken. Tijdens het laatste avondmaal waarvan je zou verwachten dat het in de beleving van de discipelen één van de meest geestelijk verheven momenten zou zijn geweest, ontstond er een woordenwisseling over wie van hen de belangrijkste was.

Het antwoord van Jezus was dat de belangrijkste van hen een dienaar voor allen moest zijn. Denk daar eens aan als je jezelf ergens op wilt laten voorstaan. Leg je, in plaats daarvan, toe op dienstbaarheid.

Dienstbaarheid maakt deel uit van de goddelijke natuur, geopenbaard in Jezus Christus en de Heilige Geest. Vaak ondergewaardeerd in onze hedendaagse cultuur, is het de manier waarmee God Zich laat zien in het leven van de mens.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus