Geloof en wetenschap
Button-line
Geloof en Wetenschap

Onderzoek en recht

God is geest, en kan niet onderzocht, gedefinieerd of vastgelegd worden met de middelen of methoden van de wetenschap. Het bewijs leveren dat God niet bestaat kan natuurlijk niet. Het is zelfs helemaal onmogelijk te bewijzen dat iets of iemand niet bestaat. Toch kan het niet-bestaan aannemelijk gemaakt worden als de onbetrouwbaarheid van de bron, de getuige, aangetoond kan worden. Dit wordt door juristen in rechtzaken gedaan. Wanneer bijvoorbeeld een getuige iets niet goed heeft kunnen waarnemen, of wanneer een getuige op andere punten onwaarheid gesproken heeft, of wanneer die getuige er zelf grote persoonlijke belangen bij heeft, dan zijn dat goede redenen om de betrouwbaarheid van de getuige in twijfel te trekken. En daarmee ook de uitspraken van deze getuige.

Getuige en betrouwbaarheid

De Bijbel is onze belangrijkste getuige. Stel nu dat je zou zeggen: 'Volgens de Bijbel bestaat God, maar ik heb goede redenen om de betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel te trekken'. Besef je dat, als dat waar zou zijn, je op slag wereldberoemd zou zijn? Je zou rijk worden van het boek dat je zou schrijven, en van spreekbeurten en optredens in talkshows. Het zou enorm nieuws zijn! Maar je weet ook dat niemand dit ooit heeft kunnen waarmaken. Al eeuwenlang is getracht te bewijzen dat de Bijbel onbetrouwbaar is en dat God dus niet bestaat. Maar niemand is erin geslaagd, en veel van deze mensen zijn juist christen geworden door de kracht van wat Gods woord hun te zeggen had.

Verstand en begrip

Wees eerlijk en objectief bij het zoeken naar de waarheid en bepaal de realiteit van het christendom voor jezelf. God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. Maar Hij vraagt geen blind geloof, Hij wil juist dat je je verstand en inzicht gebruikt. Zoals de grote geleerde Blaise Pascal het zei: Het is duidelijk dat de mens toegerust is om te denken. Daarin ligt al zijn waardigheid en zijn verdienste; en zijn hele plicht is te denken zoals hij eigenlijk behoort. Dat wil zeggen dat begrip voor de werkelijkheid van God niet tot stand komt door wetenschappelijk denken van idee naar idee, met sluitende redeneringen, maar door middel van inzicht.

Besef en inzicht

Het ultieme inzicht is de vrucht van momenten van diepe ontroering, ontzag, lof, vrezen en beven en van radicale verbazing; van besef van grootsheid, van gewaarwordingen die je ondergaat maar niet onder woorden kunt brengen, van ontdekkingen van het onbekende, van ogenblikken waarin je de pretentie de wereld te kennen, laat vallen. Op het hoogtepunt van zulke momenten verkrijg je de zekerheid dat God er is, voorbij al het zichtbare.

Wijsheid en kennis

De Bijbel zegt: Eerbiedig ontzag voor God is de basis van alle wijsheid en het kennen van God geeft meer inzicht. Als je inzicht tracht te krijgen en dat beschouwt als een zeer groot goed, zul je merken wat eerbiedig ontzag voor de God betekent. Dan zul je God werkelijk leren kennen. De God Die van jou heel persoonlijk houdt en Zich openbaart aan de mensen in de persoon van Jezus Christus. Met het christen-zijn wordt het verstand dus niet uitgeschakeld en is niet gebaseerd op blind geloof zoals wel gedacht wordt maar het is de van God ontvangen liefde die voorwaarde is tot inzicht in de waarheid. God Die Zijn liefde jegens ons zondaren bewijst doordat Jezus Christus voor ons gestorven is. Zo heeft de gehele wereld weer toegang in één Geest door Jezus Christus tot God de Vader. Wist je dat?


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus