Home
Hoe moet dat, bidden?
 > Home  > Artikelen  > Hoe bidden

Eenvoudig gezegd is bidden praten met God. Het bestaat uit:

 • Aanbidding:

 • Leer onze grote, heilige God te aanbidden.
 • Vertel Hem dat je van Hem houdt.
 • Uit je verlangen om Hem plezier te doen.
 • Belijdenis:

 • Geef toe dat je een zondig mens bent.
 • Aanvaard dat Hij je heeft willen vergeven, doordat de Here Jezus al onze zonden gedragen heeft aan het kruis.
 • Vraag God om leiding, omdat je je steeds op Hem wilt richten.
 • Dankzegging:

 • Dank er God voor dat je Hem kent.
 • Dank dat je bidden mag en Hij naar je hoort en dat je leven geleid wordt door de Heilige Geest.
 • Dank God voor alle andere goede dingen in je leven.
 • Voorbede:

 • Vraag God je Zijn wil te laten zien, ook bij het lezen in de Bijbel.
 • Breng al je vragen en moeilijkheden bij God. Hij kent je persoonlijk en is in je ge´nteresseerd.
 • Neem dagelijks de tijd voor anderen te bidden, ook voor hen die God nog niet kennen.
 • Afsluiting:

 • Bid al wat je bidt in de Naam van de Here Jezus.
 • Sluit af met 'amen', dat betekent: zo is het.
Deze site  Zoeken  Sitemap  Links  Contact 
Design Primesite.nl

statusbar