Hoe moet dat, bidden?
Button-line
Bidden

Elementen van het gebed

Een gebed kan bestaan uit:

Aanbidding

Leer onze grote, heilige God te aanbidden.
Vertel Hem dat je van Hem houdt.
Uit je verlangen om Hem plezier te doen.

Belijdenis

Geef toe dat je een zondig mens bent.
Aanvaard dat Hij je heeft willen vergeven, doordat de Here Jezus al onze zonden gedragen heeft aan het kruis.
Vraag God om leiding, omdat je je steeds op Hem wilt richten.

Dankzegging

Dank er God voor dat je Hem kent.
Dank dat je bidden mag en Hij naar je hoort en dat je leven geleid wordt door de Heilige Geest.
Dank God voor alle andere goede dingen in je leven.

Voorbede

Vraag God je Zijn wil te laten zien, ook bij het lezen in de Bijbel.
Breng al je vragen en moeilijkheden bij God. Hij kent je persoonlijk en is in je ge´nteresseerd.
Neem dagelijks de tijd voor anderen te bidden, ook voor hen die God nog niet kennen.

Afsluiting

Bid al wat je bidt in de Naam van de Here Jezus.
Sluit af met 'amen', dat betekent: zo is het.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus