Laat je niet ontmoedigen
Button-line
Moedeloosheid

De wonderbare spijziging

Jezus werd geconfronteerd met mensen die alles van Hem vroegen voor hun zelf, bijvoorbeeld genezingen en wonderen, maar toch niet voor Zijn geestelijke boodschap openstonden. Hier is een korte gedachte over het verhaal van de wonderbare spijziging, het staat in Marcus 6.

Maar wat vooraf ging aan de geschiedenis van de wonderbare spijziging is ook van belang. Het is het moment dat er drie dingen gebeurden. Eerst dat Jezus weer naar zijn woonplaats Nazareth ging om daar in de synagoge te leren en het afgrijselijke wat er dan gebeurt is dat Jezus wordt verworpen door de bekenden uit zijn eigen omgeving. Dan komt het bericht van de dood van Johannes de Doper, de neef van Jezus en waarschijnlijk de enige die Hem vanaf het begin goed begreep. En als derde keerden de discipelen terug van hun uitzending om te prediken, zieken te genezen en boze geesten uit te werpen. Ze kwamen terug, ongetwijfeld moe en hongerig van de reis en van het werk wat ze achter de rug hadden, maar ook vol van verhalen wat ze gedaan hadden.

Moe maar nog een opdracht

En dan zegt Jezus: "Kom maar, ga met Mij naar een eenzame plaats om uit te rusten". En toen ze per schip vertrokken, keken de mensen hen na en zorgden ervoor dat ze snel te voet om het meer heenliepen om vervolgens eerder ter plaatse te zijn. En toen Jezus uit het schip ging zag Hij hun staan en werd met ontferming bewogen! En dat niet alleen, Hij begon hun vele dingen te leren. In de duitse vertaling staat dat Hij een lange preek hield. Intussen kwam er van het rusten niet veel terecht natuurlijk. Maar Jezus ging door, en het werd laat. En nog steeds niet gegeten. Ik kan me het ongeduld van de discipelen levendig voorstellen, wanneer is die Jezus nou een keer klaar met de mensen... Dus ze zeiden tegen Jezus: "Het is al laat, stuur die mensen weg en laat ze boodschappen doen voor zichzelf". En dan zegt me die Jezus tegen de vermoeide discipelen: "Geeft gij hun te eten". Dat moest er nog bijkomen! Maar "gelukkig" blijkt er onvoldoende geld te zijn om voor hen eten te kopen en er zijn zelfs maar vijf broden en twee vissen.

Stress!

Dus de discipelen denken er onderuit te kunnen komen want er zijn maar liefst 5000 man aanwezig, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus dat kan nooit! Maar nee, weer mis. Op het moment dat de discipelen denken eindelijk aan hun rust toe te komen en in hun eigen kleine kring die broden met vis te kunnen gaan eten, zegt Jezus dat ze die enorme mensenmassa in groepen moeten gaan indelen van 50 en honderd personen en ze op het gras neer te zetten. Nou, stel je dat eens voor, dat is een enorme klus, dat is hier in Nederland al een omvangrijk karwei, maar in het oosten is het leed niet te overzien, iedereen loopt en praat door elkaar en wil weten waarom dat allemaal moet, de een wil in dit groepje en niet in het aangewezen groepje, dat wordt een gigantisch geharrewar.

Rust

En uiteindelijk is het de rust Zelf, Jezus die hun hier allemaal een lesje leerde. Toen de discipelen doodmoe en opgebrand waren, en alleen nog maar aan rusten konden denken, zei Hij: "Nee, nee, Ik heb eerst nog een klusje voor je!" Dat is wat hè? En Jezus die alle narigheid van Nazareth nog vers in het geheugen moet hebben gehad, en het verdriet moet hebben gevoeld van de moord op zijn neef, straalt vertrouwen, liefde en rust uit. En de rust daalde op alle aanwezigen neer, en ieder werd verzadigd.

Kracht om door te gaan

Kort daarna is er alweer de volgende teleurstelling voor Jezus. Want in plaats dat de discipelen ervan geleerd hadden, verliezen ze opnieuw hun vertrouwen in Hem en vallen ten prooi aan angst en onzekerheid tijdens de terugtocht over het meer en menen in Hem zelfs een spook te zien. Wat een miskenning! En zodra Jezus in het schip is, gaat de wind liggen. En... Jezus gaat door want zodra ze aanlegden was daar weer die mensen-menigte met hun zieken, waar Hij ook kwam. Maar Jezus had kracht ontvangen toen Hij voordat Hij over het meer ging tot Zijn Vader had gebeden... Jezus vroeg om kracht en liet zich niet ontmoedigen. Dat is wat Hij ook van jou vraagt.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus