Licht
Button-line
Licht

Mysterieus licht

Natuurkundig gesproken is het licht een groot mysterie. Ofschoon bekend is waardoor licht ontstaat, is allerminst helder wat het licht nu zelf eigenlijk is. Het is enerzijds een golfbeweging, een trilling, maar het heeft tegelijkertijd eigenschappen van deeltjes die zich met een snelheid van 30.000 km per seconde voortbewegen. Het is onbegrijpelijk hoe dit samen kan gaan. En je kunt het niet pakken of in een doosje doen en bewaren. Toch is het er.

Door God gemaakt

Voordat God op de derde scheppingsdag de zon en de sterren maakte, zei God op de eerste scheppingsdag: 'Laat er licht zijn'. En toen was er licht. Het beviel God en Hij maakte een duidelijke scheiding tussen het licht en het donker. (Genesis 1:3)

Goed en kwaad

Geestelijk gesproken staat het licht tegenover het donker als het goede tegenover het kwade. En als het leven tegenover de dood. Het is belangrijk te beseffen dat licht en donker niet samengaan, zelfs een heel klein beetje licht verandert het donker al in schemer, en tenslotte wint het licht het altijd van het donker. In de Bijbel wordt licht konsekwent in verband gebracht met het goede. De Bijbel vergelijkt zich met een lamp. Zoals dus een lamp van het licht getuigt, getuigt de Bijbel van de Here Jezus.

De Here Jezus heeft gezegd: 'Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht'. (Johannes 8:12) Jezus Christus heeft licht in zichzelf en is de bron van het geestelijke licht in de wereld. We kunnen wel zijn licht zien en er in leven en we kunnen het zelfs weerkaatsen, maar we hebben geen licht in onszelf. We kunnen niet zonder Jezus Christus.

De apostel Paulus kreeg van de Here Jezus de opdracht om alle mensen de ogen te openen voor de toestand waarin waarin zij verkeren, opdat zij zich van het duister naar het licht zullen keren en zich door God zullen laten regeren in plaats van door satan. Dan zullen zij vergeving van hun zonden krijgen; zij zullen horen bij de mensen die, omdat ze in Mij geloven, voor God afgezonderd zijn! (Handelingen 26:18)


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus