Normen en waarden
Button-line
Het juiste spoor

Het juiste spoor

In het gesprek over normen en waarden horen we de politiek zeggen: 'Respect voor de mening van de ander is de basis van de democratie'. Maar wat wil dat zeggen 'de mening van de ander'? Dat ieder zelf moet weten wat die vindt of doet, zolang een ander daar maar geen hinder van heeft? Want dan kan ik dat ook, denk je dan. Is respect voor de ander niet gewoon een ander woord voor individualisme, ieder voor zich en God voor ons allen?

Maar het woord mening slaat oorspronkelijk op 'bedoeling, betekenis'. Nog terug te vinden in het engelse woord 'meaning'. Wat is de bedoeling, de betekenis van jouw bestaan? Met andere woorden: wat is de zin van je leven? Wat dat is, dat wil Jezus je leren: 'Heb de Here, jouw God, lief met heel je hart, ziel en verstand'. Dit is het belangrijkste. Het tweede, maar even belangrijk is: 'Hou net zoveel van je medemens als van jezelf.'

Als je er voor kiest om te doen wat God je hier voorstelt dan belooft Hij je te helpen, Hij is een schild voor jou, d.w.z. dat Hij je beschermt als je op het juiste spoor blijft. Hij zal er voor zorgen dat je niet onbedachtzaam te werk gaat en met verstand en overleg en in vertrouwen door het leven gaat. Jouw verdienste bestaat alleen uit het zeer actief gehoor geven aan de roeping, dus kiezen voor God. O ja, en normen en waarden? Dat is niet zo moeilijk, want die komen van Hem. Hij geeft wijsheid en laat het in je hart komen, als je daar om vraagt en de Bijbel bestudeert.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus