Pas op voor namaak
Button-line
Pas op voor namaak

Onderscheiden

Wil je echt Christen-zijn onderscheiden van namaak-christen-zijn is er geen belangrijker toetssteen dan de Persoon van Jezus Christus. De apostel Paulus zei: Ik vrees dat je, net zoals Eva door de slang en diens sluwheid werd verleid, je laat afleiden van de eenvoud in Christus. Je bent veel te goedgelovig. Als iemand aankomt met een andere geest dan de Heilige Geest of zelfs als iemand je een heel ander beeld van Jezus geeft dan de Bijbel die geeft, geloof je hem. Als iemand aankomt met een ander evangelie, dan accepteer je dat zomaar.

Allerlei religies spreken over Jezus, maar ze stellen Hem anders voor dan Hij wordt voorgesteld in de Bijbel. Misschien spreken ze over de zelfde historische figuur, maar niet over Gods Zoon, het Begin en het Einde, de grote IK BEN. Jezus zegt: 'Tenzij je gelooft dat Ik ben die Ik ben, zul je sterven zonder dat jouw zonden vergeven zijn'. Als je in een andere Jezus gelooft dan hoe Hij in de Bijbel wordt voorgesteld, krijg je al met al een andere geest in plaats van de Heilige Geest en een totaal ander evangelie dan het Evangelie van Jezus Christus, het evangelie van genade.

De valse geesten die aan het werk zijn in religies, cultussen en in het occulte hebben niets van de Heilige Geest. Jezus zegt: 'Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij je de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat Hij je zal zeggen, heeft Hij niet uit Zichzelf, maar Hij geeft door wat Hij hoort. Door je te vertellen wat Hij van Mij hoort, zal Hij Mij grootmaken. Alles wat van de Vader is, is ook van Mij. Daarom zeg Ik dat Hij alles wat Hij van Mij hoort, aan jou zal vertellen'. De Heilige Geest leidt je altijd naar Christus.

Het namaak-evangelie is geen evangelie van genade omdat religie, regels of rituelen nooit in staat zijn de zonde weg te nemen zodat je met lege handen blijft staan en gedwongen wordt tot het idee maar je beste beentje voor te zetten om maar een goed mens te zijn. Maar het zal je niet helpen. Want de ware Jezus is gestorven en opgestaan voor jouw zonden, de Geest van waarheid is gekomen en we zijn wonderbaarlijk gered door genade. Keer je daarom af van namaak, kom tot besef van de waarheid en kies voor Jezus Christus als je enige Redder.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus