Religie en Jezus Christus
Button-line
Religie

Religie is wat je aanhangt en wat je doet

Religie is geloof in God, naar de kerk gaan, bijbelstudie doen, gedoopt zijn en bij een kerk of gemeente horen. Religie bestaat uit tradities, rituelen, ceremonies en leren wat het verschil is tussen goed en kwaad. Religie is het lezen en leren van de Bijbel, voorgaan in gebed, geven aan de arme mensen en het vieren van de religieuze feestdagen. Religie is zingen in het koor, ondersteuning van zieken en bejaarden en het goed maken van fouten uit het verleden.

Religie is iets wat werd uitgeoefend door de FarizeeŽrs, de schriftgeleerde, conservatieve, elitaire geestelijke leiders die Christus voldoende haatten om om Zijn dood te roepen. Ze haatten Hem niet alleen omdat Hij met hun tradities brak maar omdat Hij dwars door hun vrome godsdienstigheid heen hun harten zag. (MattheŁs 15:1-9)

Religie verandert je hart niet

Jezus bracht de religieuze FarizeeŽrs in verband met schone schijn, die zich alleen met het uiterlijk bezig houdt en de binnenkant verwaarloost.

Hij zei: 'Jullie FarizeeŽrs wassen alleen de buitenkant. Maar van binnen zijn jullie nog vuil, vol hebzucht en boosaardigheid. Dwazen! Heeft God niet de buiten Ťn de binnenkant gemaakt?' Jezus wist dat iemand zijn beeld naar buiten toe kan veranderen zonder dat zijn hart erbij betrokken is. (MattheŁs 23:1-3)

Hij wist dat religieuze verdienste en uiterlijke vroomheid niet in staat is het hart te veranderen. Hij zei tegen een van de godsdienstigste mensen uit Zijn tijd dat iemand die niet opnieuw door de Geest geboren wordt, het Koninkrijk van God niet kan ontdekken. (Johannes 3:3)
Ondanks dat zijn de meeste religieuze mensen tot op de dag van vandaag blijven vergeten dat ofschoon godsdienst voor een mooie buitenkant kan zorgen, alleen Christus in staat is het hart te veranderen.

Religie maakt 'veel uit weinig'

Jezus sprak tegen de theologen die een passie hadden voor de kleine lettertjes: 'Maar wee u FarizeeŽrs, want gij geeft een tiende deel van de munt en de ruit en allerlei moeskruid, en gaat het oordeel en de liefde Gods voorbij. Dit moest men doen en het ander niet nalaten'.

Jezus zag onze neiging om regeltjes te maken, en ons te richten op moreel correct gedrag in plaats van onze ogen te richten op het veel belangrijkere deel namelijk de reden waarom we zo correct pogen te zijn. Terwijl de FarizeeŽrs goed waren in het trekken van logische conclusies uit hun studies, vergaten ze dat God niet geeft om hoeveel we weten zolang Hij niet weet hoeveel we om Hem geven.

Dit moet Paulus in gedachten hebben gehad toen hij schreef: 'Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een een schetterende trompet of een klinkende cimbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. (1 CorinthiŽrs 13:1-3)

Religie behaagt de mens in plaats van God

Jezus bewaarde Zijn grootste kritiek voor godsdienstige mensen die hun geestelijke reputatie gebruiken om eer en aandacht van andere mensen te krijgen.

Tegen zulke vrome lui zei Jezus: 'Wat ziet het er voor u slecht uit, FarizeeŽrs! U vindt het heerlijk in de synagogen op de voornaamste plaatsen te zitten. U voelt zich gestreeld als de mensen op straat u eerbiedig groeten.' (Lukas 11:43)

En daarna in gesprek met Zijn discipelen, zei Hij van de FarizeeŽrs: 'Alles wat zij doen, is om op te vallen.' (MattheŁs 23:5)

Jezus zag duidelijk de ware aard van de godsdienst beoefening die de erkenning en aandacht van mensen belangrijker en wenselijker acht dan de erkenning door God.

Religie maakt huichelaars van ons

Jezus zei: 'U bent net verborgen graven in het veld. De mensen komen voorbij zonder te weten dat u vol bederf zit.' (Lukas 11:44)

Wat maakt nou geen betere indruk dan netjes gekleed te gaan, trouw kerkdiensten bij te wonen, en al die dingen te doen die ons tot fatsoenlijke godvrezende mensen maken? Maar hoeveel godsdienstige leiders, theologen, dominees en hun trouwe volgelingen onthouden hun echtgenoten liefde en bemoediging, hun kinderen de aandacht die ze nodig hebben, en hun leerstellige tegenstanders een liefdevolle bejegening?

Jezus wist wat wij zo vaak vergeten: Dat wat goed lijkt kan toch een kwaad hart hebben.

Religie maakt een moeilijk leven nog moeilijker

Omdat religie niet leidt tot een verandering van het hart, probeert het macht over mensen uit te oefenen door een last van wetten en regels. Wetten en regels waar de vrome leiders die ze uitleggen en toepassen zich zelf niet eens aan houden.

Met deze last-factor in gedachten, zei Jezus: 'Wee ook u, Schriftgeleerden, want gij belaadt de mensen met ondraagbare lasten, zonder zelf met een van uw vingers die lasten aan te raken.' (Lukas 11:46)

Religie is een goede manier om hoge morele normen van goed gedrag en omgang met elkaar te beschrijven, maar een armzalige manier om echte en weldadige hulp en troost te bieden aan hen die zich realiseren niet aan dit soort verwachtingen te hebben kunnen voldoen.

Religie kan ons gemakkelijk misleiden

Bij wijze van grap wordt weleens gezegd: 'Ik houd van menselijkheid, maar mensen daar kan ik niet tegen'. De FarizeeŽrs gedroegen zich op soortgelijke manier, alleen was het verre van grappig.

Volgens Jezus prezen de FarizeeŽrs zichzelf door het verheerlijken en het bouwen van gedenktekens voor de profeten. De ironie was dat toen ze een echte profeet ontmoetten, ze hem ter dood wilden brengen. Barclay zei: 'De enige profeten die ze bewonderden waren dode profeten, toen ze een levende zagen probeerden ze Hem om het leven te brengen. Ze eerden de profeten met grafmonumenten en gedenktekens, maar ze onteerden de levenden door ze te vervolgen en ter dood te brengen.'

Dit was het punt van Jezus toen Hij zei: 'U bouwt wel heel mooie graven voor de profeten. Maar u bent net als uw voorouders, die hen hebben gedood. U bent het volledig eens met wat uw voorouders hebben gedaan. U zou precies hetzelfde doen. God zegt over u: 'Ik zal hen profeten en apostelen sturen, maar ze zullen sommigen van hen vermoorden en anderen wegjagen. Als mannen van deze generatie zult u verantwoordelijk worden gesteld voor de moord op al Gods dienaren, van de moord op Abel tot de moord op Zacharias, die gedood werd tussen het altaar en het tempelhuis. Het zal u allemaal worden aangerekend.' (Lukas 11:47-51)

De FarizeeŽrs hadden zichzelf bedrogen. Ze beschouwden zichzelf helemaal niet als profetenvervolgers. Vrome religieuzen zien zichzelf niet als de God-afwijzende mensen die ze zijn.

Religie houdt de waarheid verborgen

Een van de allergrootste gevaren van religie is dat het niet alleen een gevaar voor onszelf oplevert, maar ook voor anderen.

Juist tegen de religieuze Bijbelkenners van Zijn tijd zei Jezus: 'Slecht bent u, godsdienstleraars! U houdt de waarheid voor de mensen verborgen. U wilt er zelf niets van weten. Maar het ergste is dat u ook anderen tegenhoudt erin te geloven.' (Lukas 11:52)

Religieuze mensen nemen de sleutel tot de kennis weg door de mensen van Gods Woord af te leiden en van de juiste gesteldheid van het hart door al de onnodige toevoegingen in de vorm van kerkgenootschappelijk correcte tradities en verwachtingen. In plaats van de mensen tot God te leiden, verplaatsen religieuze mensen de blik naar zichzelf en naar hun eigen regels. Religieuze mensen vertrouwen op de leerstellingen en werken van hun godsdienst om te doen waar nou juist alleen Christus toe in staat is.

Religie voert zijn bekeerlingen op een dwaalspoor

Jezus zei: 'U bent stuk voor stuk huichelaars! Want u trekt stad en land door om ťťn mens tot uw geloof te bekeren en dan wordt die wel twee keer zo slecht als u bent: klaar voor de hel!' (MattheŁs 23:15)

Bekeerlingen van de religie zijn dubbel in gevaar. Ze verkrijgen een dubbel enthousiasme voor hun nieuwe levensstijl, en met vurige ijver verdedigen ze blindelings hun blinde leraren. Ze leveren zich over aan het vertrouwen van mensen die het leven, vergeving, en de relatie met een eeuwige Verlosser hebben verwisseld voor een systeem van regels en tradities.

Religie heeft alleen iets te betekenen (Jacobus 1:26-27), als het ons op de Christus wijst die stierf voor onze zonden en Die nu aanbiedt om in hen te leven die hun vertrouwen op Hem stellen. (Galaten 2:20; Titus 3 en 5)

Christus laat Zich kennen en vertrouwen

Christus is veel meer dan een systeem, een traditie of een geloof.

Hij is een Persoon Die onze noden kent, onze pijn voelt, en meevoelt met onze zwakheid. In ruil voor ons vertrouwen, biedt Hij ons vergeving van zonden, Hij bemiddelt voor ons en brengt ons tot Zijn Vader. Hij huilde om ons, stierf voor ons en stond op uit de dood en bewees dat Hij alles was wat Hij zei dat Hij was.

Toen Hij de dood versloeg, maakte Hij duidelijk dat Hij in staat is ons te bevrijden van onze zonden, dat Hij door ons heen op aarde leeft en dat Hij ons veilig en wel naar de hemel brengt. Hij biedt Zich aan als een geschenk voor ieder die Hem vertrouwt. (Johannes 20:24-31)


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus