Respect en meningsverschillen
Button-line
Respect en meningsverschillen

Respecteer de mening van de ander niet

Respect heb je voor een persoon. Respect kun je ook hebben voor wat die persoon gepresteerd heeft of gewoon voor wie zij of hij is. Je hoeft het helemaal niet eens te zijn met het streven of de mening van de ander om toch respect te blijven hebben.

Tegenstanders

Stel nu dat iemand een andere mening heeft en iets geheel anders wil dan jij, stel je bent concurrenten, stel je bent tegenstanders of nog erger stel je bent vijanden. In de sport is het meestal nog aardig helder. Als het goed is ben je het totaal oneens met het streven van je tegenstander daarvoor hoef je ook geen respect te hebben, maar dat neemt niet weg dat je wel respect kunt hebben voor de persoon en de prestatie van de sporter. In de sport heet dat sportiviteit.

Heb je vijand lief

Jezus zegt: "Luister, allemaal! Heb uw vijanden lief. Als de mensen u haten, wees dan goed voor hen. Als de mensen u vervloeken, vraag God dan of Hij goed voor hen wil zijn. Als de mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden. Veroordeel niemand; want anders komt het op uw eigen hoofd terecht. Neem niemand iets kwalijk. Dan zal ook u niets kwalijk worden genomen."

Waar het hart vol van is

Dat wil dus niet zeggen dat iedereen en alles wat iemand maar doet of zegt goed is. Jezus zegt: "Een boom is te herkennen aan zijn vruchten. Aan een doornstruik komen geen vijgen en aan een braamstruik geen druiven. Zo is het ook met de mensen. Iemand die goed is, doet goede dingen. Iemand die slecht is, doet slechte dingen. Je merkt het vooral aan wat hij zegt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over."

Wees eens eerlijk

Maar wij zeggen: "Ik ben het niet eens met wat je zegt, maar ik respecteer je mening". Dat is vreemd. Hoe kun je elke mening respecteren? Je staat ergens al of niet achter. En heimelijk hebben we juist geen respect voor de ander als die iets doet of zegt wat ons niet zint. Wees eens eerlijk, onze mening over de ander komt vaak pas naar buiten als die ander niet in de buurt is, of als we denken onkwetsbaar te zijn in een groep gelijkgestemden. Respect is inmiddels in geen velden of wegen meer...

Respect

Respect hoef je niet te verdienen, ieder mens heeft recht op waardigheid. Maar dat geldt niet voor wat zij of hij allemaal doet of zegt! Zeg liever: "Ik heb respect voor je als mens, maar niet voor wat je doet, zegt of vindt".


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus