Vrede
Button-line
Vrede

Oorlog is overal

Er zijn heel veel oorlogen gaande en niet alles haalt nog het dagelijkse nieuws. Er zijn, mind you, zelfs vergeten oorlogen. Bij oorlogen denken we als eerste aan landen die hun legers tegen elkaar gebruiken om elkaar te verslaan. Maar oorlog doet zich nog in vele andere vormen voor. Er zijn terroristische aanslagen, zelfmoordacties, opstanden en staatsgrepen. Maar soms is er helemaal geen sprake van explosieven, wapens of soldaten. Dan gaat het op een 'beschaafde manier'. Denk maar aan de economische oorlogen, handelsverboden, blokkades noem maar op. Oorlog doet zich ook op kleinere schaal voor. Afrekeningen in het criminele circuit. Protestacties die uitmonden in vernielingen en plunderingen. Voetbalrellen, agressie in het verkeer. Afpersingen, moord. Burenruzies, pesten op school en op het werk, ruzies in de familie, of zelfs in het eigen gezin, oudermishandeling en kindermishandeling.

De lijst is zonder enige moeite nog veel langer te maken. Hij gaat ook door tot in de kerk, kerkscheuringen onder invloed van theologische pressie. Ja, zelfs in de democratische omgang in de politiek of gewoon op het werk of onder elkaar voeren we twistgesprekken. Sinds de jaren '60 noemen we dat discussie. Kortom van hoog tot laag, van groot tot klein oorlog, machtsmisbruik, haat en nijd is overal.

Waarom is al dit kwaad in de wereld

De wereld is toch geschapen door een goede, almachtige God? Met deze vraag hebben filosofen en theologen eeuwenlang geworsteld. Volgens de filosoof en kerkvader Augustinus komt dat door de menselijke vrijheid. Een mens kan zich alleen tot God bekeren als hij over een vrije wil beschikt. Zonder die vrijheid is elke daad namelijk zonder betekenis. Maar wil een mens werkelijk een keuze kunnen maken, dan moet hij ook het verkeerde kunnen kiezen. En vrije maar potentieel zondige mens is daarom altijd nog beter dan een blaamloze maar onvrije mens, aldus Augustinus.

Wij hebben de vrije keus de wil van God te doen of niet

Dat wil niet zeggen dat we dat op eigen kracht kunnen, want sinds de zondeval is de schepping en de mens vervloekt en verdorven en in handen van de duivel gekomen.

Toen de Here Jezus op aarde was werd Hij eens verleid door de duivel. De Bijbel zegt hierover: De duivel nam Jezus mee naar een hoogvlakte en liet Hem in een oogopslag alle koninkrijken van de wereld zien. 'Kijk' zei hij, 'dat zal ik U allemaal geven, met al hun roem en eer erbij. Want het is allemaal van mij. Ik geef het aan wie ik wil. Als U mij aanbidt, krijgt U het allemaal.' Jezus antwoorde: 'Er staat in de Boeken dat wij alleen God mogen aanbidden en niemand anders.' (Lucas 4:5-8)

Op eigen kracht het goede doen dat redden we gewoon niet

De Here Jezus zegt: 'U bent kinderen van de duivel en doet met plezier wat hij wil. Hij is al sinds het begin een mensenmoordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen'. (Johannes 8:44)

De apostel Paulus heeft gezegd: 'Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik nu juist niet'. (Romeinen 7:19) Dit geldt voor alle mensen. Als we niet voor de Here Jezus kiezen, kiezen we tegen Hem. De Here Jezus zegt: 'Wie niet vr Mij is, is tegen Mij'. (Lucas 11:23)

Wordt alles dan goed?

Nee, want de zonde blijft in ons, maar als we tot de Here Jezus gaan zijn van de zonde gereinigd en is er een uitweg naar het leven.

De Here Jezus zegt: 'Wie bij Mij wil horen, moet zijn eigen wensen opzij zetten. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen. Wie voor zichzelf wil leven, zal zijn leven verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij en voor Gods plan, behoudt het'. (Markus 8: 34, 35) 'Mijn vrede laat ik bij u achter'.

Die vrede is heel anders dan die van de wereld

Jezus vervolgt: 'Wees dus nooit meer bang of ongerust'. (Johannes 14:27) 'Ik zeg u dat u net zoveel van elkaar moet houden als Ik van u gehouden heb'. (Johannes 15:12) 'Dit heb Ik u verteld, omdat Ik wil dat u Mijn vrede bewaart. In de wereld zult u het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen'. (Johannes 16:33)


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus