Vrijheid
Button-line
Vrijheid

Wanneer ben je echt vrij?

Ben je echt vrij als je je eigen zin kan doen en je zelf uitmaakt wat je doet en laat? En er geen regels en geboden zijn? Misschien lijkt dat ideaal, maar wat zou er van die vrijheid overblijven als iedereen dit zo zou invullen? Ja, maar er mag zoveel niet en er moet al van alles. Maar als je je aan de verkeersregels houdt ben je dan niet vrij? Zou je vrijer zijn als je tegen het verkeer in zou rijden? Nou ja, met verkeersregels voel je dat niet zo, dat is geen goede vergelijking, want natuurlijk houd je je aan (de meeste) verkeersregels. Je zou anders misschien een gevaar op de weg zijn zo niet voor jezelf dan toch wel voor anderen. Het gaat vaak zelfs zonder erbij na te denken omdat je weet dat het ok is.

Geloof en vrijheid

Veel mensen hebben tegenwoordig nog een beeld van het geloof dat het je vrijheid beperkt, je mag ineens van alles niets meer en je krijgt allerlei regels en voorschriften, opgelegd. Het kan zelfs zo zijn dat het beeld ontstaat dat als je je maar keurig houdt aan die regels en beperkingen, je een voorbeeldige gelovige bent. Niets is minder waar. Als je de Here Jezus zoekt en vindt leidt dat niet tot onvrijheid maar juist naar echte vrijheid. De Here Jezus zegt: 'Vergis u niet. Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde. Een slaaf heeft geen enkel recht, maar een zoon heeft alle rechten. Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn' (Johannes 8:34 en 36) De apostel Paulus zegt: 'De Here is de Geest, Die leven geeft en waar Hij is, is vrijheid'. (2 CorinthiŽrs 3:17)

Verrassing

Het blijkt dus omgekeerd te zijn! Je eigen zin doen, enzovoort leidt juist tot onvrijheid. Want natuurlijk wil je steeds meer, en steeds weer andere nieuwe dingen. Daar komt geen einde aan. Je moet van de ene wens (=ontevredenheid) naar de andere gaan en nooit raak je echt helemaal tevreden. Sterker nog, het leven wordt steeds leger. Als je de omgang met de Here Jezus zoekt, zul je merken dat dit allemaal anders wordt. Dan wordt het leven steeds rijker en je merkt dat je vrij bent want als je de Here Jezus hebt, heb je alles. En je hebt er alles voor over, en dat je je levenstijl aanpast, ervaar je niet als onvrijheid, maar als iets wat je gewoon heerlijk vindt. Het gaat vaak zelfs zonder erbij na te denken omdat je weet dat het o.k. is.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus