Waar ben jij naar op zoek?
Button-line
Op zoek

Wie zoekt zal vinden

Ieder mens is in wezen een zoeker. Miljoenen mensen zijn wereldwijd op zoek. Men zoekt naar genot, rijkdom, eer, geluk, rust en zingeving. De boeddhistische monnik Dalai Lama uit Tibet, die al bijna vijftig jaar in ballingschap in India leeft, raadt iedereen aan zichzelf maar te vermaken. Hij zegt: 'Ik heb niets te bieden. Alleen wat bla, bla, bla'.

Velen meenden gevonden te hebben wat ze zochten en leken er vrede mee te hebben. Maar dan toch werden zij zich ervan bewust dat er nog iets aan ontbrak. Roem en genot bevredigen slechts tot op bepaalde hoogte en tot een bepaalde tijd. De innerlijke leegte is weer terug. Men is ontevreden, teleurgesteld, het leven schijnt zinloos. Dan komt de doodlopende steeg: alles is donker en hopeloos!

En dan..?

Naar schatting (febr '07) doen in Nederland en Vlaanderen samen gemiddeld 430 mensen per dag een poging tot zelfmoord. Wereldwijd doen ongeveer 140.000 mensen een poging. Daarvan slaagt ruwweg 1 op de 60. Onder dertigers is zelfmoord doodsoorzaak nummer een. Wat zochten al deze mensen? Wat vonden ze? Niets wat hun steun gaf in hun innerlijk gemis aan houvast.
Is alles dan echt zinloos? Je kunt deze vraag inderdaad alleen beantwoorden met: Ja, zonder de Here Jezus Christus, zonder God is alles zinloos. Je hele leven, carrière, vermaak, bezit, alles wat de moeite waard lijkt, is zonder enige zin. En de dagen glijden als droog zand door je dichtgeknepen hand, totdat... Maar er is een leven in de eeuwigheid, een leven na de dood. Anders zouden we als de dieren zijn. Je bent geschapen naar het beeld van God en bezit de levensgeest van je Schepper. De ziel, de onzichtbare mens, sterft niet maar leeft na de dood verder. In de hemel of in de hel.

Waar zul jij zijn? Stel het niet uit om met de levende God in het reine te komen, het is nodig wegens je zonden. Je kunt jezelf niet helpen en anderen kunnen dat ook niet. Alleen Jezus Christus, Gods Zoon, biedt jou de oplossing. Hij heeft het rechtmatige vonnis van de heilige God voor jouw schuld aan Zichzelf voltrokken en Zijn leven voor je opgeofferd. Als je nu in echt berouw je schuld bekent en de Here Jezus als een kind aanneemt in geloof, ben je op dat zelfde moment met God verzoend.

Je rusteloze zoeken is afgelopen. Je hebt de zin en het doel van je leven gevonden in Jezus. Zoek Hem dan nog vandaag!


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus