Waarheid
Button-line

ĄWie het Woord van God volgt, ziet door een telescoop natuurlijk dezelfde bronnen. Hij ziet ze echter in een ander perspectief. Als ik naar de hemel kijk, besef ik dat er een almachtige en oneindig wijze God voor nodig is om dit alles te maken. Ik zie de schoonheid tot eer van God in een onmetelijke hoeveelheid sterrenlicht, in de prachtige kleuren van een reflectienevel en in de haast speelse volmaaktheid van een spiraalstelsel. Dit alles is het werk van Gods handen en het resultaat van Zijn gedachten. De hemel is een schouwpel van oneindig veel variaties en van onmetelijke energie."

Norbert Pailer, astronoom

Waarheid

Laat je niet van de wijs brengen

Veel mensen in deze tijd zijn er van onder de indruk dat we in een complexe wereld leven van technisch vernuft, mobiele telefonie, tomtom, internet en breedbeeld-tv. Velen zijn door de verwachtingen die door het onderzoek van de kosmos worden opgeroepen er compleet van overtuigd dat ons bestaan een supertechnologische vorm van leven is die lichtjaren af staat van de wereld toen Jezus op aarde was. Voor hen is hetgeen het geloof biedt eenvoudig saai, van geen belang en ouderwets. Er wordt dan gezegd dat het geloof jouw waarheid is, maar niet de hunne. En zij geloven r niet dat DE waarheid bestaat.

Filosofisch beschouwd kan een uitspraak die zegt dat de waarheid niet bestaat uiteraard niet waar zijn, maar het is veel erger. Het is namelijk een leugen. De waarheid is betrekkelijk gemaakt, afhankelijk van onze eigen mening of idee. Terwijl we dus het ontbreken van DE waarheid voor waar aannemen. Per saldo zou er dus geen waarheid zijn en geen onwaarheid of leugen. Deze bijna perfecte maskerade zou het grote dwaallicht, de vader van de leugen, de satan wel willen. Maar zo zit de zaak gelukkig niet in elkaar, laat je niet van de wijs brengen!

God is waarheid

De Bijbel zegt: God is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

En Jezus heeft gezegd: 'Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.' God heeft Zijn liefde laten zien, doordat de Here Jezus Christus stierf, toen er nog niet ťťn christen was. Hij stierf dus niet voor christenen, maar voor zondaars! De Here Jezus is de enige Weg tot het Vaderhart van God. Hij is de enige betrouwbare waarheid in een wereld vol leugen en bedrog. Als Hij zegt, dat Hij de enige weg tot God is, dan is dat de waarheid. Hij is ook de enige die je het eeuwige leven kan geven.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus