Wat is bidden?
Button-line
Nood leert bidden

Bidden is praten met God

Het is de uitdrukking van je omgang met God. Bidden doe je omdat God van je houdt. Dat kan je alleen maar weten als je in Hem gelooft. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoekt. (HebreeŽn 11:6b)

Bidden is geen puur verstandelijke zaak, het gebed is geen formule met mooie vrome woorden en uitdrukkingen die je uitspreekt en klaar. Als u bidt, doe dat dan niet langdradig en met zinloze woorden. (...) Vergeet niet dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt. (MattheŁs 6:7a-8)

Bidden is ook niet alleen gebaseerd op emotie, wat je als het ware vanuit je ervaring, je gevoel laat opborrelen. Zo gauw het gevoel van het moment verdwijnt, gaat het gebed als een nachtkaars uit. Bid onophoudelijk. (1 Thessalonicenzen 5:17) Blijf altijd bidden. Verslap daarin niet en toon de Here uw dankbaarheid. (Colossenzen 4:2)

Bidden is vertrouwen op God

Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand. (Spreuken 3:5)

Maak God deelgenoot van je gedachten en je plannen. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. (Spreuken 3:6)

Vertrouw op Zijn beloften. Je mag aanspraak maken op de vele beloften die God heeft gedaan.
Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. (MattheŁs 28:20) Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. (1 Petrus 5:7)

De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die teneergeslagen zijn. (Psalm 34:19) Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. (MattheŁs 11:28) Ik de Here ben Uw Heelmeester. (Exodus 15:26b)

Wees niet bang, want Ik ben met U. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met Mijn heilrijke hand. (Jesaja 41:10)

Bid niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen.

Bid veel voor andere mensen; smeek God of Hij genadig wil zijn; dank Hem voor alles wat Hij voor hen heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen. (1 TimotheŁs 2:1)

Houd voor je gaat bidden eerst opruiming bij jezelf, anders staat dat het gebed in de weg. Heb je boze of negatieve gedachten over iemand omdat je bijvoorbeeld iets is aangedaan, kom dan tot vergeving ervan.

Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. (Colossenzen 3:13)

Geen woorden

Bid om leiding, want echt bidden komt van God, het richt zich door jou op het onderwerp van gebed en keert tot God terug. Stuur Uw licht en Uw waarheid om mij te begeleiden. (Psalmen 43:3)

Soms heb je geen woorden maar wil je in slechts Zijn aanwezigheid verkeren. Toen de bekende moeder Teresa destijds met een verslaggever over haar bidden sprak, werd gevraagd wat zij tot God zei. Zij antwoordde: 'Niets, ik luister naar wat God tot mij zegt'. 'O', was de volgende vraag, 'wat zegt God dan wel?' Waarop Teresa antwoordde: 'Niets, Hij luistert naar me'.

Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen. Zo intens dat daarvoor geen woorden zijn. En God die het diepste wezen van alle mensen onderzoekt, begrijpt wat de Geest bedoelt. (Romeinen 8:26-27)

Moeder Teresa zei ook: "Als je bidt met woorden, laat ze dan gevuld zijn met liefde en laat ze opborrelen uit de grond van je hart. Bid met veel eerbied en vertrouwen. Vouw je handen, sluit je ogen en richt je geest op God. Laat je gebed een zuiver offer zijn voor God. Bid niet luid en ook niet te stil. Bid eenvoudig. Laat je hart spreken. Loof de Heer uit heel je hart.
De woorden zullen vanzelf uit de grond van je hart opborrelen en je zult vreugde vinden in je gebed. Stop af en toe bij een woord en overweeg het, laat het bezinken op de bodem van je hart. Hou het de hele dag in je gedachten: het zal je (innerlijke) vrede geven.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus