Wat is geloven in God
Button-line

Geloven en liefhebben doe je met je hart,
je hoofd en je handen

Ik zal Mij met u verloven door trouw

Geloven is een liefdesrelatie hebben met God

Geloven heeft alles te maken met een liefdesrelatie. Voor het zover is leer je elkaar na de eerste ontmoeting kennen, je wordt verliefd en je neemt je voor om samen door het leven te gaan. Geloven begint op dezelfde wijze en leidt ook tot een besluit. Net als in een relatie is er bij geloven een geestelijke kant en een praktische kant. Geloven en liefhebben doe je met hart, hoofd en handen.

De ontmoeting met God

Als je bereid bent je vertrouwen op God te stellen zal Hij zich laten kennen en je zult weten dat je voor de volle honderd procent van Hem op aan kunt. Dit is het begin van je relatie met de liefhebbende levende God. Hij zegt in de Bijbel 'Ik zal Mij met u verloven door trouw. Dan zult u Mij, de Here, werkelijk kennen'. (Hosea 2:19)

Het geloven gaat ergens over, je gelooft Ūets. Als je gelooft weet je wŠt je gelooft. Eerst heb je dus kennis, informatie nodig. Je moet er weet van hebben. Deze informatie komt tot je in de vorm van Gods Woord, de Bijbel.

Leer God kennen

De Bijbel zegt: Luister naar wat God zegt en schat Zijn aanwijzingen op hun waarde. Dan krijg je een oor voor de echte wijsheid en zal je verstand worden gescherpt. Als je dat beschouwt als een zeer groot goed en moeite doet om het te verkrijgen, zul je merken dat je Hem werkelijk zult leren kennen.

Vervolgens neem je de opgedane kennis voor waar aan, je gaat voorlopig gewoon van van de feitelijkheid uit. En dit is heel belangrijk, het is een persoonlijke keus. Je neemt het ter harte. Ga af op Zijn Woord, zoals je af gaat op het woord van je vader of je vriend.

De relatie met God

God zoekt jou en houdt van jůu. God heeft alles voor je over gehad. God wil van jou dat je Zijn liefde beantwoordt. Jezus zei: "Heb de Here, je God lief met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand." Zonder die liefde stelt het geloof niets voor en wijzelf ook niet. Zelfs als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. (1 CorinthiŽrs13:2)

Dan gaat het leven en krijg je het door. Sla je een stap over, dan zal het aan je voorbij gaan. En al lees je de hele Bijbel duizend keer, het blijft dan een gesloten boek! Je mag gerust klein beginnen, hou het maar overzichtelijk. Begin bijvoorbeeld bij het gedeelte het evangelie naar Johannes en leer wie de Here Jezus is. De Bijbel zegt dat we alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, in Hem kunnen gaan geloven. (Romeinen 10:17)

Zekerheid

Ga er niet vanuit dat je ooit klaar bent met de eerste stappen. Geloven is een levenslang proces, waarin je over bergen en door dalen zult komen. Het is niet een eenmalige stap. Er kunnen twijfels en strijd komen. Ga er maar van uit. Logisch, de tegenstander van God zal je niet met rust laten als er een kans is... Maar er bestaat zonder strijd geen overwinning. Het wordt dan toch uiteindelijk een krachtig en onmisbaar geheel voor de rest van je leven: Dan is je geloof nog steeds geloof, maar vanaf dan tevens een onwankelbare levende zekerheid. Geloof is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is een bewijs van de dingen die wij niet kunnen zien. (HebreeŽn 11:1) De bekende prediker Spurgeon zei het zo: 'Een voortreffelijke vorm van geloof ontstaat uit wel bevestigde kennis. Dit verkrijgen wij door toeneming in de genade, en dit is het geloof dat gegrond is op het kennen van Christus, het geloof dat Christus vertrouwt omdat het bevonden heeft dat Hij onwankelbaar is in Zijn trouw.'

Misschien vraag je je af, of je ook gered bent, of ook jouw zonden zijn vergeven, of je ook persoonlijk de gave van het eeuwige leven hebt ontvangen. De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan: Als je in de Here Jezus gelooft, dan zul je gered worden en je gezin ook. (Handelingen 16: 31)

Wil je de Here Jezus beter leren kennen, lťťs dan niet alleen maar lees de Bijbel bŪddend! Bid in geloof dat God door Zijn Woord tot je spreekt! Bid en belijd aan God jouw zonden, waardoor je straf verdient. Bid in vertrouwen dat God doet wat Hij zegt en geeft wat Hij belooft. En dank God voor Zijn Woord en voor wat Hij je persoonlijk uit genade vanwege de verdienste van de Here Jezus Christus wil geven.

Geloven is een dynamische relatie

En als je dan door een woord in de Bijbel wordt aangesproken op een manier waar je tevoren geen enkel vermoeden van had, een woord dat je tegelijkertijd in berouw doet beseffen hoe zondig je zelf bent, stel het dan niet langer uit. Ga op je knieŽn, en spreek je onvoorwaardelijke vertrouwen in Hem uit. En ofschoon je beslist ook twijfels, teleurstellingen of verdriet zult kennen is het geloof een dynamische relatie die je aangaat met God en waarin je steeds zult blijven groeien.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus