Wel alleen maar nooit eenzaam
Button-line
Alleen maar niet eenzaam

Eenzaamheid, een veel besproken onderwerp

Vooral geldt dit tijdens hoogtijdagen, zoals Kerst. Het is een verschijnsel met vele gezichten en volgens de algemene opvatting een moeilijk oplosbaar probleem. Meestal wordt het in verband gebracht met alleen zijn. Er bestaat echter ook een ander soort eenzaamheid, van omringd zijn door honderden mensen en zich toch door iedereen vergeten voelen. Er is een verschil tussen alleen zijn en eenzaamheid.

Volgens de atheďstische filosoof Schopenhauer is het een onmisbaar onderdeel van de opvoeding om jezelf te leren vergeten. Want dit zou een bron van geluk en gemoedsrust opleveren waardoor je ook eenzaamheid zou kunnen verdragen. Tja, wanneer je God vergeet, blijft er niets anders over dan ook jezelf te vergeten. Maar God zegt: 'Ik zal jou nooit vergeten.'

Goede momenten

Je zult van tijd tot tijd alleen zijn en daar is niets mis mee. Je hebt het eenvoudig nodig voor je concentratie, je rust, je ontspanning, je behoefte aan afzondering. Dit geldt ook voor jouw contact met God. Daar is niemand anders bij nodig. Het jouw privé moment van vertrouwelijke nabijheid met je Vader. Je hoort Zijn stem veel duidelijker als je alleen bent. Je wilt niet gestoord worden waardoor je zou worden afgeleid. De Bijbel zegt: Overdenk in alle rust Zijn woord. God heeft je voor Zichzelf bestemd; daarom zal Hij naar je luisteren en je antwoord geven wanneer je tot Hem roept'. Dit zijn goede momenten om alleen te zijn.

Je bent nooit eenzaam als je bij God hoort

Al leef je alleen, in Christus ben je nooit eenzaam. Alleen zijn betekent niet dat je ook eenzaam bent. Gods woord zegt je dat Hij altijd voor je zal zorgen en je nooit in de steek zal laten. Maar je moet Hem wel aannemen, met andere woorden, willen zien dat Hij er altijd is. Praat met Hem! Geef Hem eer in je woorden, daden en houding en Hij zal je antwoorden.

De psalmdichter zegt in de Bijbel: 'Kom en luister! Ik wil ieder die ontzag voor God heeft, vertellen wat Hij allemaal voor mij heeft gedaan. Nog maar net had ik Hem aangeroepen, of Hij gaf mij al een loflied in de mond. Als mijn motieven onzuiver waren geweest, zou de Here echt niet hebben geluisterd. Maar God heeft mij wel degelijk gehoord; Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. Ik prijs God omdat Hij mijn gebed aannam. Hij wees mij niet af en heeft mij ook Zijn liefdevolle goedheid niet onthouden'.

Hij laat je altijd weten dat Hij dichtbij is door de waarheid van Zijn woord, al wat je moet doen is het vertrouwen opbrengen en het geloven. Alleen, jawel, soms of altijd, maar nooit eenzaam in Christus. Hij, Gods Zoon die de eenzame kruisdood stierf om jou voor altijd met de Vader te verbinden. En Hij is opgestaan en wacht op jou, vergeet het niet.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus