Wie oren heeft, die hore
Button-line
Hoor

Selectief gehoor

Uit onderzoek is gebleken dat de meesten van ons geen post willen ontvangen die goede doelen rondsturen om geld in te zamelen en we vinden het een inbreuk op de privacy wanneer ze over ons adres beschikken. Kloppen die goede doelen dan niet? Ja meestal wel, maar de meeste mensen houden zich doof en sluiten zich er liever voor af.

Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood. Dit soort afschrikwekkende teksten staan op pakjes sigaretten en shag. Er wordt nog steeds heel wat afgerookt. Is het dan niet zo? Ja dat wel, maar de meeste mensen houden zich doof sluiten zich er liever voor af.

Bij de Grand Canyon zijn de borden waarop de rijkdom van Gods schepping geprezen werd weggehaald. Ze stonden ruim dertig jaar waar je in het ravijn van de rivier de Colorado kunt kijken. Spreken die borden dan niet de waarheid? Ja absoluut, maar de meeste mensen houden zich doof sluiten zich er liever voor af.

De Bijbel zegt: Luister naar wat ik zeg en schat mijn aanwijzingen op hun waarde. Dan krijg je een oor voor de echte wijsheid en zal je verstand worden gescherpt. Als je inzicht tracht te krijgen en er wijsheid in je woorden doorklinkt. Als je dat beschouwt als een zeer groot goed en moeite doet om het te verkrijgen, zul je merken wat eerbiedig ontzag voor de HERE betekent. Dan zul je God werkelijk leren kennen.

Misschien had die psychiater wel gelijk toen hij stelde dat degene die niet gelooft, in een bepaald ontwikkelingsstadium is blijven steken, omdat het hem of haar niet lukt zich open te stellen. Ongelovig zijn is een diep eenzaam en dodelijk bestaan.

We zeggen dat er Iets moet zijn, maar we houden ons doof en snappen het niet. De Here Jezus Christus zei: De mensen horen en zien Mij wel, maar begrijpen Mij niet. Hun hart is onverschillig, hun oren zijn doof en hun ogen zitten dicht. Daarom zullen zij niets zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren, want dan zou Hij hen moeten genezen.

Wie oren heeft, die hore.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus