Ontstaan van de aarde

ontstaan van de aarde

Ontstaan van de aarde

Hoe zit het eigenlijk met het ontstaan van de aarde? Is het waar dat de aarde ontstaan is door een grote ontploffing? Is alle leven op aarde het gevolg van toevallige evolutie, zoals velen beweren?

Het is duidelijk dat dit belangrijke vragen zijn. De antwoorden die je daarop krijgt, bepalen hoe je over jezelf en over anderen denkt, en over de wereld waarin je leeft. Mensen die kost wat kost niet willen geloven in een God die alle leven heeft gemaakt, zetten alles op alles om te ‘bewijzen’ dat God niet bestaat en dat de aarde door toeval ontstaan is. De Bijbel zegt echter heel duidelijk:

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” (Genesis 1:1)

God is de Schepper van het leven. Alleen een almachtige en ontzagwekkend wijze God kan iets zo wondermooi als het heelal en de prachtige aarde doen ontstaan. De natuur is zo duizelingwekkend rijk aan schoonheid en technisch vernuft. We noemen het ‘de wonderen van de natuur’ omdat ons intellect en onze wetenschap er niet bij kunnen, hoe verbazingwekkend knap alles in elkaar zit. Dat wijst overduidelijk op een almachtige Schepper.

God maakte de mens naar zijn beeld

ontstaan van de aarde met licht

Ook de eerste man en de eerste vrouw heeft God geschapen. God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ (Genesis 1:26-28).

Wat maakt het uit of de aarde dankzij God is ontstaan?

De hele wereld en al wat daarin is behoort aan God toe, omdat Hij die gemaakt heeft. De Bijbel zegt: ‘De hele aarde is van de Here! Alles in deze wereld is van Hem!’ (Psalm 24:1). ‘De wereld zag er perfect uit toen God klaar was met Zijn scheppingswerk. Alles was zeer goed. God overzag alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed.’ (Genesis 1: 31a). ‘God zorgt voor deze wereld en ieder, die daarin leeft. De Here is goed voor iedereen en vol liefde ontfermt Hij Zich over alles wat Hij heeft gemaakt.’ (Psalm 145:9).

Omdat God onze Schepper is moeten wij Hem liefhebben en eren.

‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is’ (Openbaring 4:11). ‘U moet met uw hele hart, uw hele ziel en met inspanning van al uw krachten van Hem houden’ (Deuteronomium 6: 5). De Bijbel laat zien dat alleen God de macht en wijsheid heeft om de aarde te doen ontstaan. God verdient onze diepste aanbidding.

De vraag die elk mens natuurlijk heeft, is: als God zo goed en liefdevol is, waar komt het lijden en het kwaad op aarde dan vandaan? Het antwoord op deze vraag vind je in het volgende deel. 

Lees verder: De Zondeval (deel 3 van 7)
Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

https://on-line-church.com/candles/
Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse