Rob en Els Sussenbach
Rob en Els Sussenbach

Rob en Els SussenbachBegin 1964, toen ik als zendingswerker naar Suriname vertrok, behoorde het land nog tot het Koninkrijk der Nederlanden. De voertaal was tot nu toe Nederlands, met als handelstaal het Surinaams. Ik werkte in de gemeente ‘Vrije Evangelisatie’ te Paramaribo ondersteunend mee. Daar ontmoette ik Els Junkeren en trouwde met haar. De Here zegende ons met drie dochters die nu allen volwassen zijn en in Nederland wonen. Na ons huwelijk verhuisden wij naar Albina, de hoofdplaats van het Marowijne district, op de grens van Suriname en Frans Guyana. De Heer gaf ons op het hart om in dat gebied tot gemeentevorming te komen. Hierin heeft de aankoop van een perceel, waarop door de Zending het zendingshuis kon worden gebouwd, een belangrijke rol gespeeld. Naast de evangelisatiediensten op de verschillende Indianendorpen, deden we huis aan huis bezoek. De gemeente die rond 1970 uit dit werk was ontstaan, groeide uit tot drie gemeenten van voornamelijk indiaanse gelovigen. Om de leidende broeders, alsmede kinderwerkers, in het Woord te kunnen onderrichten, kwam er de bijbelschool. Deze kreeg een plaats naast het zendingshuis. Een eenvoudig complex voor 40 personen, dat ook voor andere doeleinden kon worden gebruikt. Intussen werd Suriname in 1975 onafhankelijk van Nederland.

Reeds vijf jaren later, in 1980, grepen de militairen naar de macht. Deze staatsgreep is uitgemond in een burgeroorlog tussen het Nationaal leger en het Junglecommando van de Boslandcreolen. De bevolking van de grensdistricten vluchtte naar Frans Guyana. Van de indiaanse gelovigen heeft 80% zich daar blijvend gevestigd. Deze hebben op hun beurt op verschillende plaatsen kleine gemeenschappen gevormd. Gedurende de oorlog kon na jarenlang zaaiwerk de basis voor de indiaanse gemeente op Galibie aan de monding van de Marowijnerivier worden gelegd. De Boslandcreolen werden door de Franse regering in kampen rond St. Laurent opgevangen. Na het Vredesverdrag rond ‘92 keerden de vluchtelingen, voor het merendeel boslandcreolen, naar hun vroegere woongebieden terug. Nu bestaat de gemeente voor 75% uit deze bevolkingsgroep, met nieuwe mogelijkheden voor het werk. Glen en Claudette voelen zich sinds vorig jaar geroepen tot dienstbaarheid aan de Heer en aan de gemeente. Hij maakt deel uit van het evangelisatieteam, dat regelmatig langs de rivier gaat. Het kinderwerk wordt door een broeder en twee zusters gedaan voor een vijftigtal kinderen, waarvan velen buitenkerkelijk zijn. In 1996 konden we beginnen met de verspreiding van bijbels onder het Joodse volk, eerst in Suriname, gevolgd door de buurlanden. Vele honderden exemplaren hebben hun weg gevonden in het Caribische gebied en Florida (Amerika) en IndonesiŽ. Dit is mogelijk, omdat de plaatselijke broeders onze taken voor een groot deel kunnen overnemen. Toch blijft coŲrdinatie in al het werk en bijbelonderricht nodig.

* Rob en Els * Suriname * Marowijne * Kerstgroet * Watersnood * Opening * Boek * Giften * Contact * Links * Foto albums