Wat is waarheid?

wat is waarheid

Wat is waarheid?

We leven in een tijd dat mensen niet langer geloven in waarheid. Je eigen mening dat is belangrijk. ‘Wat is waarheid? Voor elk mens is waarheid verschillend. Wat past bij jou, waar jij je goed bij voelt, dat is waarheid voor jou.’ Dat klinkt wel erg mooi, maar het is onzin natuurlijk.

Want waarheid die afhankelijk is van onze eigen grillen, is natuurlijk geen waarheid. Waarheid is juist waarheid omdat het zuiver en eeuwig is, krachtig en onbuigbaar.

Mensen die niet in waarheid willen geloven kiezen per definitie voor misleiding en leugen. Ze willen zelf hun waarheid verzinnen en geven niet om een hogere waarheid die hen eventueel kan corrigeren of vermanen.

Een kenmerk van iemand die zich buigt voor God, is dat je je laat onderwijzen door God, die waarheid is.

‘Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont.’ (Psalm 43:3)

Niet de mens, met zijn egoïstische trekjes, oneerlijke neigingen, gemakzuchtige gewoontes en leugentjes om bestwil is de bron van waarheid.

De mens is het meest onbetrouwbare wezen dat er bestaat. Wij kunnen onmogelijk de bron van waarheid zijn. Als we dat denken, leven we in diepe duisternis.

God is de schepper van hemel en aarde, Hij is eeuwig, Hij is volmaakt, Hij is onbesmet, Hij is zuiver licht. Hij is het die de weg laat zien die naar het leven leidt. De Bijbel zegt over God:

‘God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.’ (1 Johannes 1:5)

God heeft de waarheid op aarde heel duidelijk geopenbaard, in Jezus Christus, zijn Zoon, die gestorven is voor de zonden van de mensheid, zodat wij verlost zouden worden van het kwaad in ons hart. Jezus Christus zei over zichzelf dan ook: ‘Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.’ (Johannes 14:6)

waarheid licht

‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Johannes 8:30)

Als we beweren zelf de bron van waarheid te zijn en waarheid naar onze eigen hand te kunnen zetten, dan leven we per definitie in leugen.

Als we ons buigen voor onze hemelse Schepper, die ons wil verlossen door Jezus Christus, zullen we weten wie God is, wat goed en kwaad is en dan zal onze levensweg naar het eeuwige leven leiden, zonder bedrog.

‘Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.’ (Psalm 36:10)

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse