De zondeval

de zondeval

De zondeval

Door de zondeval veranderde alles. Goed werd slecht, licht werd duister, geluk werd verdriet, gezondheid werd ziekte…

Na wat je gelezen hebt over het ontstaan van de aarde, zul je je misschien afvragen: Als nu in het begin alles zo prachtig was, waarom is dat dan nu niet meer zo? Waar komen lijden, verdriet, ziekte en dood vandaan? Waarom is er zoveel haat, nijd en misverstand in de wereld? Wat is er gebeurd met alle harmonie, vrede en vreugde? Het antwoord van de Bijbel op al deze vragen is duidelijk en eenvoudig. Het kan in een enkele zin weergegeven worden: Alles veranderde door de zondeval – de mens die zich door het kwaad liet verleiden.

Kennis van het kwaad

God zei hen niet te eten van een bepaalde boom in de Hof van Eden waar zij woonden. God waarschuwde de mens: ‘Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven’. (Genesis 2:16,17). Wat betekent dat? De mens kende alleen het goede, ze kenden immers alleen God. Ze hadden geen besef van het kwaad. Ze hadden geen schaamte en geen schuldgevoelens, ze hadden geen verkeerde gedachten of gevoelens.

Ze waren, net als God, puur en goed, onbesmet door het kwaad.

De vruchten van de verboden boom zou de mens echter kennis geven van niet alleen het goede, maar ook van het kwaad. De Bijbel beschrijft dat satan, de oude slang, de leugenaar en verleider, de mens ertoe aanzette God ongehoorzaam te zijn en toch van deze vruchten te eten. ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ (Genesis 3:4)

De vrouw geloofde de leugens van de slang.

Ze keek naar de boom en zag dat de vrucht er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken! Ze zou niet alleen het goede kennen, maar ook het kwade! Ze plukte wat vruchten en at ervan. Zij gaf ook haar man van de vruchten en hij at er ook van. De mensen hadden Gods nadrukkelijke waarschuwing in de wind geslagen, hadden zich laten verleiden door de slang en de deur naar het kwaad in hun hart was geopend. Meteen kregen ze gevoelen van schaamte. Hun onschuld was verdwenen. ‘Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.’ (Genesis 3:7) Op dat ogenbik deed het kwaad zijn intrede in het hart van de eerste mens.

de zondeval duisternis

Dat wordt genoemd ‘de zondeval’, de mens viel in de zonde, ofwel: de mens stortte neer uit Gods volmaakte heiligheid, in de diepe duisternis van het kwaad.

Door de zondeval kwam de dood

De zondeval leidde tot oordeel, lijden en dood. God zei tegen de vrouw: ‘Voortaan zul je met veel pijn en moeite kinderen krijgen. Je zult verlangen naar je man en hij zal jouw meester zijn!’ Tegen Adam zei Hij: ‘Omdat je naar je vrouw hebt geluisterd en ondanks Mijn waarschuwing toch van de boom hebt gegeten, zal Ik de aardbodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. Er zullen dorens en distels groeien en je zult de gewassen van het veld eten. Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. Dan zal je lichaam vergaan tot het stof van de aarde. Want uit stof ben je gemaakt en tot stof zul je weer worden’ (Genesis 3:17-19).

De zondeval treft de hele mensheid

Door de zondeval kwam het kwaad in de hele schepping – alles werd erdoor aangetast. De Bijbel zegt: ‘Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal’ (Romeinen 5:12).

“Is iedereen zondig en schuldig voor God? Ja, zonder enige uitzondering. Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand” (Romeinen 3:10)

‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid’. (Romeinen 3:23). Kan een liefdevolle God het feit, dat wij allen zondaars zijn, niet gewoon door de vingers zien? Nee, hoewel God genadig en barmhartig is, is Hij ook rechtvaardig.

God kan de zonde niet ongestraft laten. Op het kwaad volgt onherroepelijk het oordeel.

Betekent dat, dat elk mens onvermijdelijk onder het oordeel van God zal vallen? Lees het antwoord in het volgende deel.

Lees verder: Jezus Christus (deel 4 van 7)
Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse