Het belang van de Bijbel

belang bijbel

Het belang van de Bijbel

De Bijbel wordt gezien als het belangrijkste boek ter wereld. Eenvoudig omdat de Bijbel Gods woorden bevat. Als je de Bijbel leest, lees je een boodschap van God zelf. Als de Bijbel spreekt, spreekt God.

Omdat de Bijbel Gods woorden bevat, doet de Bijbel veel meer dan ons alleen maar informatie doorgeven. De Bijbel geeft ons een belofte. Een belofte van leven. Ieder die de boodschap van de Bijbel in geloof ontvangt, wordt beloofd de rijke gave van eeuwig leven in de Here Jezus Christus, de Zoon van God.

Heilig boek

De Bijbel is van God zelf gekomen. God verkoos verschillende mensen om op te schrijven wat Hij wilde dat zij zouden schrijven. De Bijbel is door inspiratie van God geschreven door mensen die de woorden niet zelf bedacht hebben, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. ‘…het schriftwoord waarin de heilige Geest bij monde van David heeft gesproken…’ (Handelingen 1:16)

‘Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.’ (2 Tim. 3:16)

Actueel en nodig

De Bijbel is beslist niet te oud om in deze tijd iets voor ons te betekenen. De Bijbel is een levend boek dat spreekt tot de harten van mensen in iedere tijd en plaats. Het woord van God is vol van kracht en leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard; het dringt in één keer door tot onze diepste gedachten en verlangens en het laat duidelijk zien wie en wat wij werkelijk zijn. We hebben de Bijbel nodig omdat niemand het leven ten volle kan leven zonder het echte Woord van God te kennen. Echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk gebod van God.

Onmisbaar voor je leven

Je leert uit de Bijbel hoe je een nuttig en zinvol leven kunt leiden, dat God behaagt. De Bijbel leert je de waarheid en wijst je op wat er aan je leven en geloof nog mankeert. De Bijbel brengt orde in je leven en helpt je in te zien wat er juist en goed is.

De grootste vreugde die je zult ontvangen dankzij het lezen in de Bijbel, is dat de Bijbel je tot Jezus Christus leidt.

De Bijbel maakt je duidelijk hoe je gered kunt worden, namelijk door het geloof in Jezus Christus door wie je het eeuwige leven mag ontvangen. We kunnen er op aan wat de Bijbel zegt, want Gods Woord is waar en alle beloften zullen zeker vervuld worden.

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse
Add Comment RegisterGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse