De Bijbel
Button-line
Het Boek de Bijbel
De samenvatting
Het belang
De oorsprong en het ontstaan
De naam en indeling
De taal en de handschriften
De belangrijkste vertalingen
De reisgids
De betrouwbaarheid
Het gebruik

Het Boek de Bijbel

Het Boek de Bijbel

De Bijbel bevat het herstelplan voor de mens die geestelijk dood is. Alles staat erin wat je moet weten om een leven te leiden zoals je Schepper het heeft bedoeld. Het is Gods boodschap aan de mensheid, maar als je alles samenvat tot de uiterste kern, worden er drie dingen duidelijk...


De samenvatting van de Bijbel

De samenvatting van de Bijbel

In het begin heeft God de hemel en de aarde gemaakt. Ja, de hele kosmos met alle sterren, planeten, melkwegstelsels zijn het werk van de Schepper. Ook alles wat leeft heeft God gemaakt, alle dieren en planten en de mens zijn door God geschapen. God is de bron van alle leven. Lees de rest van de samenvatting...


Het belang van de Bijbel

Het belang van de Bijbel

De Bijbel is een levend boek dat spreekt tot de harten van mensen en dringt door tot onze diepste gedachten en verlangens en het laat duidelijk zien wie en wat wij werkelijk zijn. We hebben de Bijbel nodig omdat niemand het leven ten volle kan leven zonder het echte Woord van God te kennen...


Oorsprong en ontstaan van de Bijbel

Oorsprong en ontstaan van de Bijbel

De Bijbel bestaat uit boeken, geschreven door geÔnspireerde auteurs. Daaronder zijn koningen, geleerden en artsen, theologen, hoge staatslieden, landbouwers en vissers, musici en profeten. De boeken zijn in een tijdsbestek van ongeveer 1500 jaar geschreven. Het is als het ware een bibliotheek van 66 boeken...


De naam en indeling van de Bijbel

De naam en indeling van de Bijbel

Het woord Bijbel komt van byblos, dat is Grieks voor boek. Ook werd wel de uitdrukking Divina Bibliotheca gebruikt, Goddelijke verzameling boeken. De Bijbel wordt ook wel aangeduid als de Schrift, de Schriften, de heilige Schrift, de Boeken en door de joden ook als de Wet en de Profeten. Meer...


De taal en handschriften van de Bijbel

De taal en handschriften van de Bijbel

Het Oude Testament is vrijwel geheel bekend in het Hebreeuws. Het Nieuwe Testament is ons volledig overgeleverd in het Grieks. De totale Griekse Bijbel is vertaald naar het Latijn. Men noemt dat de Vulgaat. Deze werd tot aan de Reformatie als de officiŽle kerkbijbel gebruikt. Meer...


De belangrijkste vertalingen van de Bijbel

De belangrijkste vertalingen van de Bijbel

Bijbelvertalingen ontstonden al heel vroeg en zijn voor een deel ouder dan de ons bewaard gebleven handschriften in de oorspronkelijke taal. Ze hebben dus grote waarde, zowel voor de Oudtestamentische als voor de Nieuwtestamentische tekststudie. Van de oudere vertalingen zijn er een aantal van belang...


De Bijbel als reisgids

De Bijbel als reisgids

Een reisgids laat je je bestemming zien nog voor je er bent en wijst je de weg. Als je gedacht hebt dat je het zelf wel kunt uitzoeken heb je misschien gemerkt dat je daardoor een heleboel mist. Welnu, dan biedt een reisgids alsnog goede diensten. Zo heb je van je reis maximaal profijt...


De betrouwbaarheid van de Bijbel

De betrouwbaarheid van de Bijbel

De betrouwbaarheid van de Bijbel wordt ondersteund door tal van aantoonbare feiten o.a. zijn eerlijkheid, zijn goed bewaarde staat, zijn historische en geografische nauwkeurigheid, zijn profetische nauwkeurigheid, en zijn kracht om levens te veranderen...


Het gebruik van de Bijbel

Het gebruik van de Bijbel

Het is niet nodig om de Bijbel te lezen zoals je een ander boek leest. Omdat de Bijbel een verzameling boeken is, kun je bijna overal beginnen te lezen. Wil je echter toch wat lijn in het lezen aanbrengen, zonder de bijbel direkt van kaft tot kaft door te gaan, zou je kunnen beginnen bij...

 


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact