De twee dienaren
Button-line
De twee dienaren

Wie is de grootste

Er was eens een man die twee bedienden had. Op een dag kregen ze een meningsverschil wie van hun de grootste voor hun meester was. Dus gingen ze naar de meester van het huis en vroegen hem: "Heer, wie van ons is de grootste?"

De meester van het huis antwoordde, "Ik zal u dat zelf laten uitmaken. Ik zal elk van u een vraag stellen en u moet eerlijk antwoorden."

Dus de bedienden stonden voor hem en hij begon hen te ondervragen. Aan de eerste bediende vroeg hij: "Wat doet u voor me?"

"Heer, werk ik de ganse dag op het land om tarwe voor de graanschuur van mijn heer te verbouwen," antwoordde de eerste bediende. "En dan 's avonds, loop ik door het huis en vul alle lampen zodat mijn heer licht zal hebben. Hiervoor betaalt u me een loon, maar ik hoop dat ik op een dag mijn vrijheid kan verdienen."

De meester knikte. Hij wende zich tot de tweede bediende en vroeg: "En wat doet u voor me?"

"Heer," antwoordde hij, "ik ben een goed opgeleid iemand. Ik ben goed bedreven in literatuur, muziek, wiskunde en wetenschap. Ik onderwijs uw kinderen alles wat ik weet zodat zij op een dag uw huis kunnen verlaten en succes in de wereld zullen hebben. Op dat moment hoop ik dat u me mijn vrijheid zult verlenen. Ondertussen geeft u me een loon voor wat ik doe."

Opnieuw knikte de meester. Toen richtte hij zich tot een onbetekenende slaaf die in de buurt rondhing, en vroeg: "En wat doet u voor mij?"

"U kent mijn liefde voor u, mijn heer, en mijn enige wens is te doen wat u maar vraagt," antwoordde de slaaf zonder aarzeling. "U hebt me gekocht en ik weet dat ik een slaaf voor het leven zal zijn, daarom verdien ik geen loon. Maar u bent vriendelijk en mild ten opzichte van mij, en slaat me niet zoals andere meesters hun slaven slaan. U bent wijs, rechtvaardig en vriendelijk en daarom houd ik van u."

De meester van het huis glimlachte. "Dan bent u de grootste van al mijn bedienden en ik zal u tot een vrij mens maken."

Toen zij dit hoorden, waren de twee bedienden ontzet. "Waarom hij?" schreeuwden ze. "Wij doen veel meer werk dan hij. Hij hangt maar een beetje rond tot u hem een opdracht geeft, maar wij werken op uw akkers zonder opdracht, geven uw kinderen onderricht, en steken uw lampen aan. Wij werken onophoudelijk en zouden moeten worden beloond."

"Ja," antwoordde de meester van het huis, "u werkt op mijn akkers, en doet alle andere dingen die u zei. Maar deze mens wil niet zichzelf, maar mij dienen. Hij wacht geduldig tot ik hem zeg wat ik wil dat hij zal doen. Het heeft hem nooit aan trouw ontbroken. Hij heeft nu zijn beloning, zijn vrijheid. En ik zal hem als opzichter aanstellen, en u zult zijn bedienden zijn. Wegens zijn trouwe dienst aan mij - ondanks dat hij een onbetekenende slaaf was - is hij echt groter."

Gehoorzaam uw aardse meesters met eerbied en ontzag. Dien hen met uw hele hart, zoals u Christus dient. Werk niet alleen goed als uw meester toekijkt, maar ook als hij u alleen laat. Doe uw werk als een dienaar van Christus, die van ganser harte wil doen wat God vraagt. U weet toch dat de Here u zal belonen voor alle goede dingen die u gedaan hebt, of u nu slaaf bent of vrij man. (Efeze 6:5-8)


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus