Het Evangelie van Jezus Christus
Button-line

Wie is God

Wie is God

Voor veel mensen betekent het woord 'God' niet zo heel veel. Zij weten niets van Gods heiligheid, Zijn kracht, of Zijn liefde. Zij weten niet of God wel of niet voor hen zorgt en zij weten ook niet hoe zij dat aan de weet kunnen komen. Lees wat God ons van Zichzelf gezegd heeft in de Bijbel...


De oorsprong van de wereld

De oorsprong van de wereld

Hoe was het begin? Waar is alles vandaan gekomen? Was er iemand, die deze wereld en het leven maakte? Of was het toeval en evolutie? Dit zijn belangrijke vragen. De antwoorden daarop, bepalen tevens hoe men over zichzelf en over de anderen denkt. Kijk eens wat de Bijbel hierover zegt...


De zondeval

De zondeval

Als nu in het begin alles zo prachtig was, waarom is dat dan nu niet meer zo? Toen de zonde eenmaal in de wereld gekomen was werd iedereen erdoor aangetast. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal. En alles veranderde...


De Here Jezus Christus

De Here Jezus Christus

Dood, lijden en moeite zouden niet het laatste woord hebben. God beloofde, dat eenmaal een heerlijke overwinning zou behalen over zonde en dood! De Here Jezus zou verloren mensen terugbrengen in de gemeenschap met God! De meest wonderlijke Persoon, die ooit geleefd heeft, de zoon van God.


De verlossing

De verlossing

De Here Jezus stierf in de plaats van zondige mensen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Maar de wereld lijkt nog altijd ongelukkig. Lijden en verdriet hebben veelal de overhand en voortdurend sterven er mensen. Er wordt een geweldige belofte wordt gegeven als je in de Here Jezus gelooft...


De toekomst

De toekomst

De grote verwachting, die iedere gelovige heeft is de terugkomst van de Here Jezus Christus. De Here Jezus zal komen met Zijn engelen, in kracht en grote glorie op de wolken van de hemel met grote macht en majesteit. Engelen worden er met luid trompetgeschal op uitgestuurd en en iedereen zal Hem zien...


En jijzelf?

th-0685

Heb jij ook deel aan de verlossing?
Zijn ook jouw zonden vergeven?
Heb jij ook het eeuwige leven ontvangen?

 


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact