ImmanuŽl
Button-line
ImmanuŽl

God met ons

Op bijna iedere menukaart is het woordje 'met' het meest voorkomende woord. Het is een verbindingswoordje, wat dingen of ook wel mensen met elkaar verbindt. Het wordt ook veel gebruikt om een toevoeging aan te kondigen. Er moet nog iets bij. Anders is het niet compleet.

Ook in de Bijbel is het een veelgebruikt woord, ongeveer 5000 keer. Het verband waarin het de eerste keer voorkomt is wanneer Eva met Adam de heerlijke vruchten eet van een prachtige boom. Helaas was dat het eten van de verboden boom. Het was een daad van ongehoorzaamheid jegens God.

Als direct gevolg daarvan vervloekt God de aarde en doet de dood zijn intrede. God zegt tegen de mens: met smart zult u kinderen baren en met smart zult u eten. Kortom het bestaan zou voortaan getekend worden door moeite, zorg, lijden en strijd. En bij de volgende keer dat 'met' voorkomt wordt dit bevestigd door een broedermoord uit jaloezie. KaÔn sprak met Abel en lokte hem mee het veld in waar hij hem doodsloeg.

Vervolgens wordt verteld van Henoch en tot twee keer toe wordt gezegd dat Henoch wandelde met God. En dan bij de zevende 'met' kondigt God aan dat Zijn Geest niet in eeuwigheid zal twisten met de mens.

En dan heel veel later wordt de geboorte van Jezus aangekondigd, Gods Zoon, die ook ImmanuŽl genoemd wordt, wat betekent God met ons. Hij is gekomen om ons met God te verzoenen. Jezus zegt: Je moet van God houden met je hele hart, en met je hele ziel, en met je hele verstand.

En dan wordt er weer gegeten. Vlak voor zijn kruisdood eet Jezus met Zijn vrienden het laatste avondmaal. En vlak daarna, na Zijn opstanding eet Hij opnieuw nu met twee vrienden waar Hij nog eens uitlegt dat Hij door Zijn dood betaald heeft voor de zonden van de wereld en zo de mensen weer met God verbonden heeft. Daarmee doet het leven opnieuw zijn intrede, eeuwig leven bij God.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus