Onverdiende genade
Button-line
Neem het niet te luchtig op

Neem het niet te luchtig op

De Here Jezus Christus heeft de volle prijs betaald voor de verlossing van jouw ziel. De Bijbel zegt: Hij heeft Zichzelf voor jouw zonden aan de dood overgegeven, om je te bevrijden uit de macht van de hedendaagse slechte wereld. Jezus, de Zoon van God.

Er is zelfs geen restant van de prijs overgebleven die je nog zou moeten betalen. Het is volbracht. De Bijbel zegt: God is zo liefdevol en vergevend je weer aan te nemen (zonder dat het je iets kost en zonder dat je het hebt verdiend) omdat Jezus Christus je uit de greep van de zonde heeft bevrijd.

Geen verlossing door verdiensten of een goede levensstijl

Op het moment dat je in Hem gaat geloven word je door Zijn genade gered. Dat is dus een geschenk van God. De Bijbel zegt: Nooit zul je je erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft je bevrijd omdat Hij dat vanaf het allereerste begin al van plan was. In Jezus Christus wilde Hij je Zijn liefde en genade laten zien. Je komt met God in het reine door op Jezus te vertrouwen. Het is Gods oneindige liefde, het is onverdiende genade

Geloof in de Here Jezus dan zul je gered worden. De Bijbel zegt: Als je de Here Jezus Christus in je hart toelaat, word je een kind van God en zul je eeuwig leven hebben in de hemel. Allen die Hem aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Want als je zegt dat Jezus Christus je Heer is en als je met je hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zul je gered worden. Door met je hele hart op Christus te vertrouwen, word je rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, word je gered.

Religie kan je niet verlossen, geen enkele

De Bijbel zegt: Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Het probleem is de zonde en ook lid zijn van een kerk kan dat niet oplossen. Jezus zei: 'Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.'

Leg het niet naast je neer, je weet immers niet hoeveel tijd je nog hebt. De Bijbel zegt: Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden, zo zeker zal Christus (nu Hij gestorven is om de zonden van vele mensen weg te nemen) zonder zonde terugkomen. Hij zal komen om ieder te redden, die verlangend naar Hem uitziet.

Deze onverdiende genade is ook voor jou

De Bijbel zegt dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. Hij is eenmaal voor onze zonden gestorven, als een onschuldige voor de schuldigen. Hij heeft dat uit liefde voor jou gedaan om je bij God terug te brengen. Maar hoewel Zijn lichaam gestorven is, is het door de Geest weer levend gemaakt.

Er is een alternatief...

Als je niet verlost wordt, zegt de Bijbel, zul je geen dag of nacht rust hebben en door vuur en zwavel gepijnigd worden, de rook van dit folterende vuur stijgt voor altijd en eeuwig op.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus