Button-line
Contact
Deze site
Sitemap
Links
0007

Evangelie
Wie is God
De oorsprong van de wereld
Zondeval
De Here Jezus Christus
De verlossing
De toekomst
En jijzelf?


 

Uit de Bijbel
De geboorte van Jezus
Gods schitterende liefde
Een vaste Burcht
De Samaritaanse vrouw
De goede Herder
Wedergeboorte
De verloren zoon
Jezus zegent de kinderen
De storm op het meer
De barmhartige Samaritaan
Lijden en overwinning
Het getuigenis van Paulus
Erfzonde en genade

 

Leefstijl
De liefde in het geloof
De zin van het leven
Dienstbaarheid
Vriendschap
Alleen maar nooit eenzaam
Laat je niet ontmoedigen
De reddingsboot
Vertrouwen
Wanneer ben jij tevreden?
Wie oren heeft, die hore
Te slecht voor de hemel
Pas op voor namaak
Waar ben jij naar op zoek?
Vooroordelen
Normen en waarden
Mag je alles zeggen?
Wijs spreken
Respect en meningsverschillen
Vergeven en vergeten
Zonlicht
 

De Bijbel
Het Boek de Bijbel
De samenvatting
Het belang
De oorsprong en het ontstaan
De naam en de indeling
De taal en de handschriften
De belangrijkste vertalingen
De reisgids
De betrouwbaarheid
Het gebruik

Artikelen
Het christelijk geloof
God bestaat
Religie en Jezus Christus
Misverstanden over God
Geloof en wetenschap
Wat is geloven in God
Het bidden
Wat is bidden?
Hoe moet dat, bidden?
Zonde
Bloed
Liefde
Licht
Vrijheid
Vrede

Verhalen
Er is altijd een weg terug
De verloren zoon
Dan weet ik dat ik thuis ben
Ik ben niet beter dan een ander
Ook als het tegen zit
Vertrouwen zonder begrijpen
Hij neemt mij zoals ik ben
Elke dag voor mij
En als het nou toch eens waar is
Rust en vrede
Bij verdriet en in blije tijden
God bleef met mij bezig
Gelukkig
Sportief
Wild maar leeg
Ik zocht mijn geluk
Een bijzondere ervaring
Een geliefd kind van God
Dit is leven, echt leven
Machtiger dan de dood
 

Pasen
Goede Vrijdag
Gethsemané
Hij wist het
Golgotha
Opstanding
De Emmaüsgangers 

Illustraties
Uitnodiging
Het licht op je pad
Waarheid
Immanuël
Waarom laat God dit toe?
Onverdiende genade
Ware liefde
De drie bomen
Zichtbare dingen zijn tijdelijk
De waterdrager
De twee dienaren
Een droom die geen bedrog is


 

Verhalen
Bevrijding
God zette mijn leven op zijn kop
Jezus mijn redding
Mijn leven wordt veranderd
Jezus Christus is overwinnaar
Hij leeft
Waar je mee omgaat...
God gaf me een nieuw leven
Nu zonder angst en vrees
Alsof iemand het licht aandeed
Een gouden deal
Ik moest een keus maken
Van junk tot ondernemer
Persoonlijkheid geheel veranderd
Reizigersbloed
Van crimineel tot christen-VIDEO
Jij ook? 


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus