Uit de Bijbel
Button-line

De geboorte van Jezus

De geboorte van Jezus

De Romeinse keizer gaf bevel dat een volkstelling moest worden gehouden. Iedereen moest naar de stad van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. Omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw...


Gods schitterende liefde

Gods schitterende liefde

Deze psalm begint met God te prijzen. Iets wat we elke dag zouden moeten doen. Waar je ook doorheen gaat, God wil er alles over horen, Hij belooft te luisteren en elk gebed te beantwoorden. Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt de HERE voor wie ontzag voor Hem hebben.


Een vaste Burcht

Een vaste Burcht

Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. Daarom kennen wij ook geen angst; al nam de aarde een andere positie in en al scheurden de bergen, die op de zeebodem staan. Laat het water maar bruisen en kolken; laten de bergen maar wankelen door de kracht van het water.


De Samaritaanse vrouw

De Samaritaanse vrouw

De Here Jezus moest door Samaria en kwam in de stad Sichar in Samaria. Deze stad lag vlakbij het stuk land dat Jakob aan Jozef had gegeven en daar was ook de bron van Jakob. Jezus was moe van het lopen en rustte uit bij de bron; dat was omstreeks twaalf uur 's middags. Er kwam een Samaritaanse vrouw water putten.


De goede Herder

De goede Herder

Ik ben de goede herder. De goede herder geeft Zijn leven voor zijn schapen. Een herdersknecht laat de schapen in de steek zodra hij een wolf ziet aankomen. Want de schapen zijn niet van hem. De wolf pakt er één en jaagt de andere uiteen. Zo'n herdersknecht interesseert het niet wat er met de schapen gebeurt...


Wedergeboorte

Wedergeboorte

Op een nacht kwam een geleerde godsdienstonderwijzer met Jezus praten. "Meester", zei hij, "wij weten dat God U gezonden heeft om ons te leren." Jezus antwoordde: "Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken." "Opnieuw geboren?" vroeg Nicodémus. "Hoe kan dat?...


De verloren zoon (of de wachtende Vader)

De verloren zoon

De Vader toonde Zijn liefde voor de teruggekeerde verloren zoon door al die tijd op hem te gaan staan wachten en toen hij hem zag aankomen liep de vader op hem toe en kuste hem. Dat was een regelrechte ergernis voor de religieuze mensen.  De verloren zoon blijkt uiteindelijk niet de verloren zoon te zijn...


Jezus zegent de kinderen

Jezus zegent de kinderen

Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus maar de discipelen traden daartegen op. Jezus: "Laat die kinderen toch bij Mij komen", zei Hij. "Houd ze niet tegen, want juist voor kinderen is het Koninkrijk van God. Wie niet als een kind in het Koninkrijk van God gelooft, kan er nooit komen."


De storm op het meer

De storm op het meer

Op een dag zei Jezus: 'Kom, wij gaan naar de overkant van het meer'. Tijdens de overtocht viel Hij in slaap. Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. De discipelen maakten Jezus wakker. 'Meester! Meester', schreeuwden zij, 'wij vergaan!'


De barmhartige Samaritaan

De barmhartige Samaritaan

Dit vertelde Jezus toen een godsdienstleraar kwam die Jezus' ideeën wilde onderzoeken. 'Meester', vroeg hij, 'wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?' Hij antwoordde: 'U moet van de Here, uw God houden met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En u moet ...


Lijden en overwinning

Lijden en overwinning

In deze psalm, wordt de geboorte, het lijden en sterven en de opstanding van de Here Jezus Christus, Zijn overwinning op de dood, en Zijn toekomstige heerschappij over de aarde voorzegd. O God, mijn God, waarom hebt U mij alleen gelaten? Ik schreeuw om uitkomst ...


Het getuigenis van Paulus

Het getuigenis van Paulus

Als iemand op zijn afstamming en inspanning kon vertrouwen, was ik het wel. Volgens voorschrift werd ik op de achtste dag besneden; ik ben een rasechte Jood uit de stam van Benjamin, een echte Hebreeër. Wat het naleven van de Joodse wetten betreft, behoorde ik tot de Farizeeërs...


Erfzonde en genade door Christus

Erfzonde en genade door Christus

Jezus Christus geeft eeuwig leven. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle grootse dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen. Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn...

 

 


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact