Uitnodiging
Button-line
Jezus nodigt je uit

Jezus nodigt je uit

Misschien zeg je nu: 'Deze uitnodiging geldt niet voor mij. Ik ben te slecht, ik heb al veel te veel verkeerd gedaan, ik heb mijn leven verprutst'. Maar toch klopt het, Jezus nodigt iedereen uit om bij Hem te komen en nieuw leven bij Hem te vinden. Bij Hem gelden andere maatstaven dan die wij normaal hanteren in de omgang met elkaar. Jezus houdt van iedereen zonder enig onderscheid. Hij wil niet dat ook maar een bij zijn schuld staan blijft, mislukt in het leven en uiteindelijk voor altijd verloren gaat. En niemand kan missen wat Jezus ons aanbiedt: 'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven'.

Alleen bij Jezus vind je echte rust. Hij is Zijn weg van de stal waar Hij in armoede geboren werd, gegaan tot de dood aan het kruis. Hij heeft door Zijn dood en opstanding alle zonden van de wereld op Zich genomen. Je kunt je niet voorstellen wat een ondraaglijk lijden dat is geweest, maar je kan wel de bevrijding ervaren, als je gaat aannemen dat Hij de schuld kreeg en nam voor jou. Als je Hem vertrouwt en gelooft word je door God gezien als iemand die nooit gezondigd heeft.

Jezus leeft. De dood kon Hem niet vasthouden, want Hij was de losprijs voor onze zonden. En Jezus heeft nooit gezondigd. Daarom is Hij opgestaan uit de dood. En Hij wil ook jou een nieuw leven geven. Een leven dat hier en nu al begint en geen einde zal hebben.

Jezus nodigt je uit. Leg het niet naast je neer, neem het op tijd aan. Deze uitnodiging is Zijn aanbod voor jouw leven en van iedereen. Hij laat je de vrijheid om voor of tegen Hem te besluiten. Hij wil geen marionetten, maar vrije volgelingen. Hij geeft jou de kans met Hem opnieuw te beginnen. Alleen Jezus geeft je leven zin en een doel.

Vertwijfeld bekende de beroemde schrijver Ernest Hemingway eens: 'Al mijn wegen leiden naar Nergens'. En Bertholt Brecht zei: 'Nu al mijn illusies verbruikt zijn, blijf ik met lege handen staan'. Ook de cabaretier Freek de Jonge verwoorde de leegte van zijn bestaan en stond vervolgens met zijn mond vol tanden. Blijf met jouw leven niet bij de uitspraken van deze goddeloze mensen hangen, maar neem de uitnodiging van Jezus aan en vertrouw je leven aan Hem toe. Want Hij is de enige weg, Hij alleen brengt je de absolute waarheid en Hij alleen kan je het echte, nieuwe leven geven. Het leven wat hier al begint en na het sterven overgaat in Gods eeuwige heerlijkheid. Er is geen betere en belangrijkere uitnodiging als die van Jezus.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus