Waarom laat God dit toe?
Button-line
Waarom

De rij van waarom-vragen is lang

Waarom al die zinloze moorden? Waarom bommen en terreur? Waarom natuurrampen, honger, ellende, vluchtelingen? Waarom al dat leed?

Heb jij ook wel eens vertwijfeld de waarom-vraag gesteld? Waarom overkomt mij dit? In zulke omstandigheden geven we het liefst God de schuld: 'God waar bent U?' Zijn antwoord: 'Hier ben ik! Weet je niet dat je schuld en zonde je van Mij scheidt?' God schuift ůns de ellende niet toe. De catastrofale toestanden in deze wereld zijn ons 'eigen-fabrikaat!'

Eerst hebben we God afgeschaft. En nu zijn we verbitterd? Boos op het geloof? We lijken wel op een lamp zonder stroom, een auto zonder benzine, of op een kachel zonder vuur. Het heeft geen zin om God de schuld te geven. En het verandert niets aan het feit dat we zonder Hem hopeloos verloren zijn. Voor altijd!

De zonde maakt alles kapot! Alles!! Huwelijk, familie, samenleving en milieu. Denk niet dat God dit wil, deze dingen komen niet van God maar van Gods tegenstander de duivel, de aartsleugenaar en mensenmoordenaar. Want waar egoÔsme, hebzucht, afgunst, wellust, bedrog en geweld regeren, is geen plaats voor God. Denk niet als je iets overkomt, dat God je straft of alleen laat.

Wanhoop niet! God houdt van je. Daarom is er hoop voor je. Hier is Gods antwoord: Hij legde onze zonden en schuld op Zijn Zoon Jezus Christus. Vrijwillig droeg Hij onze straf, de dood! Opdat wij met God verzoend zouden worden, vloeide Jezus' bloed. Hij werd door God berecht, opdat wij vrede zouden hebben. De brug ligt er! Jezus Christus is uit de dood opgestaan. Hij leeft! De weg naar God de Vader is open. Deze weg heet Jezus Christus. Jij bent van harte tot dit nieuwe, eeuwige leven uitgenodigd. Dat is veel meer dan alleen een oplossing voor sociale problemen. Het is veel meer dan lichamelijke gezondheid.

Herken je Gods roep? Stel dan niet langer de vraag naar het waarom of het waartoe van je lotgevallen tijdens het leven. Die vraag is heel vaak gewoon niet te beantwoorden, het is ook een onzalige vraag, want God heeft het ons niet meegedeeld. Maar wat je ook overkomt, weet dat je ziel nooit geraakt kan worden.

Het is genoeg dat je dat weet en leef daarmee. Vertrouw je leven toe aan Jezus Christus. Jezus redt je, bij Hem ben je veilig. Erken je zonde. Hij zal je graag vergeven. Geloof maar in Hem, bid en lees de Bijbel.

Waarom eigenlijk niťt?


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus