Ware liefde
Button-line
De spoorwachter

Het verhaal van de spoorwachter

Je kent vast wel die ouderwetse spoorwachtershuisjes. Daar zat dan de spoorwachter in die de knoppen moest bedienen om de trein veilig te laten passeren.

Ooit was er ook zo'n spoorwachter. Hij hield erg van zijn werk. Dagelijks zat hij in zijn huisje en moest dan een hendel overhalen. Deze hendel zorgde ervoor, dat er een grote brug naar beneden kwam en een diepe afgrond overbrugde. Het was een erg verantwoordelijke baan, maar deze spoorwachter deed zijn werk met plezier. Als de trein langs reed, zwaaiden de passagiers altijd naar hem. Vrolijk zwaaide hij dan terug. Deze spoorwachter had ook een zoontje van 6 jaar. Dit was zijn OOGAPPELTJE! Het kindje speelde altijd om het spoorwachtershuisje.

Op een dag zat de spoorwachter weer in zijn huisje, wachtend op de volgende trein. Plotseling realiseerde hij zich dat hij zijn zoontje al een tijdje niet gezien had. Hij keek vanuit zijn plek uit over de omgeving... Ineens zag de spoorwachter zijn zoontje spelen. Precies op de plek waar de brug naar beneden zou komen!!! Op datzelfde moment zag hij de trein met grote snelheid aankomen! De spoorwachter schrok enorm en dacht na... 'Wat moet ik doen? Aan de ene kant een volle trein met mensen en kinderen, maar aan de andere kant mijn geliefde kind?!?' Er flitste van alles door zijn hoofd, vooral hoeveel hij van zijn enige zoon hield. De trein kwam steeds dichterbij... Op dat moment pakte hij de hendel en haalde hem, met tranen in zijn ogen en een verscheurd hart, OVER!!! De trein kwam voorbij en iedereen zwaaide en lachte naar de spoorwachter. De spoorwachter sloeg met zijn vuisten tegen het raam en schreeuwde het in tranen uit....

Daar word je toch wel even stil van he?! Dat iemand dat kan. Zijn eigen kind opofferen voor het leven van anderen. Hoe is het mogelijk zou je zeggen?!? Wist je dat jij Diegene misschien wel kent, dat jij in ieder geval vast wel eens over Hem hebt gehoord.

Diegene = God!

Dit verhaal is bijna niet voor te stellen hŤ? Bovendien gaat een vergelijking altijd wel ergens mank, zo ook deze. Maar omdat het slechts een metafoor is, gaat het dus om iets anders. Jezus Christus heeft een andere rol vervuld dan het onwetende kind uit het verhaal. Want Hij wist vooraf wat er zou gebeuren en waarom. Hij wist ook dat Hij de dood zou verslaan en uit het graf zou opstaan. Een ander verschil is dat Jezus tegelijkertijd mens en God was. Voor ons een onbegrijpelijk mysterie, gelukkig vraagt God van ons niet om alles te begrijpen. Jezus zegt dat Hij gegeven is uit liefde voor ons, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren zou gaan maar eeuwig leven heeft.

De kern van de zaak is: God gaf Zijn eniggeboren Zoon om jou te redden! God vraagt niks onmenselijks, afschuwelijks of zwaars van jou. Het enige wat Hij vraagt is: 'Geloof in Mij, want Ik houd van jou en gaf Mijn Zoon om jou te redden!' Wat kun je ermee verliezen als je vraagt of God in jouw leven wil komen? Eigenlijk valt er alleen maar te winnen. Maar diep in je hart wist je dat waarschijnlijk al. Wil je Hem leren kennen? Ga dan op je knieŽn en vraag of de Here Jezus in jouw hart wil komen en of Hij jouw zonden wil vergeven. Dan krijg je een relatie met God. Dit geeft je meer bevrediging, kick, gelukkig-zijn- gevoel, dan wat dan ook! Hij wil een vader voor je zijn. Een persoon die jou bij alles bij staat!!!


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus