Het Evangelie van Jezus Christus
Button-line

Religie is niet de weg naar God.

De kerk is niet de weg naar God.

Het christendom is niet de weg naar God.

De Enige Weg naar God is Jezus Christus.

Evangelie: God houdt van jou en heeft Jezus gezonden zodat je door Hem vrede met God en een nieuw leven kunt vinden.

Word bekend...

... met het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon en het geloof in God. Want het evangelie van Jezus Christus is geen theorie maar het beste en meest belangrijke nieuws dat je ooit zult horen. Met de geboorte van Jezus Christus, God als een mens, is er een einde gekomen aan de noodzaak van de religieuze zoektocht van de mens.

We hebben geen religie meer nodig. Geen rituelen, geen regels of verboden en zelfs geen kerken want Jezus Christus kent jou persoonlijk en staat boven alle godsdienst. Het kruis van Christus is geen teken van overwinning, maar van het verlies van alle menselijke godsdienst die het in het heilig oordeel van God ondergaat. In die ondergang vinden wij het leven, omdat God in Christus aan het kruis dat oordeel Zelf gedragen en weggedragen heeft.

Het evangelie van Jezus Christus vindt zijn grond in het woord van God, de Bijbel. Het gaat over de schepping van de wereld, de zonde als oorzaak van lijden, ziekte, verdriet en dood en gaat vervolgens in op het herstel en onze totale onverdiende vergeving (genade) door Gods liefde.

Nu is het tijd om lief te hebben en contact te zoeken met God die je zal helpen door Zijn Geest. En ook al worden je niet alle tegenslagen bespaard, je hoeft geen angst meer te hebben en je kunt volledig in vrijheid leven. Terwijl je verzekerd bent van een absoluut volmaakte toekomst.
Want de dood is voor altijd overwonnen door het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus, die van jou houdt en elk moment terug kan komen.


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus