Liefde is…

liefde is

Liefde is…

‘Liefde is…’ Je kent vast wel de wereldberoemde cartoons van een mannetje die op talloze manieren zijn liefde betoond aan zijn beminde vrouwtje. Velen worden erdoor geïnspireerd om op concrete manieren hun liefde te laten aan zien aan hun partner. Liefde is het belangrijkste in het leven. Niets is zo krachtig en mooi als de liefde.

Liefde is de diepste behoefte van elk mens. Dat komt omdat we door de Liefde geschapen zijn, als liefdeswezens. Liefde is onze brandstof. Zonder liefde sterven we vanbinnen. Liefde maakt ons mooi, warm, zacht en genezend. Liefdeloosheid maakt ons lelijk, ijskoud, hard en vernietigend.

De mens is gemaakt door en voor liefde.

Zonder liefde zijn we niet zoals we bedoeld zijn. Liefde maakt ons tot wie God ons bedoeld heeft. Want God is liefde en Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld: als mensen die horen te leven vanuit liefde. Niet alleen die ene romantische liefde, maar liefde voor elk mens, te beginnen bij de mensen in je nabije omgeving. Liefde zorgt ervoor dat we elkaar helen in plaats van elkaar te verwonden. Liefde is de grootste kracht in het universum en God wil ons de liefde in overvloedige mate geven.

Liefde is het belangrijkste wat bestaat

Een van de mooiste en meest bekende teksten uit de Bijbel gaat over de liefde. Liefde die mensen uit zichzelf niet hebben, maar die God ons wil leren, omdat God deze liefde is. Als we deze tekst over liefde lezen ontdekken we hoe God is. Als je dit leest en beseft dat dit een beschrijving is van God, dan begrijp je hoe geweldig mooi en heerlijk God eigenlijk is. Geen enkele reden om je tegen God af te zetten.

liefde is werkwoord

Hij is pure liefde, de liefde waar we allemaal zo naar hunkeren. Zijn liefde is het doel van ons bestaan.

Lees hieronder hoe geweldig mooi de Bijbel spreekt over Gods liefde, die Hij ons als voorbeeld geeft:

De liefde is geduldig;

de liefde is vriendelijk;

de liefde is niet jaloers.

Zij doet niet gewichtig en is niet trots;

zij kwetst niet,

is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd;

zij neemt niemand iets kwalijk;

zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid.

De liefde beschermt altijd,

heeft altijd vertrouwen,

verwacht het altijd van God en houdt stand.

Aan de liefde komt nooit een einde.

Er zijn drie dingen die blijven: Geloof, hoop en liefde.

Maar de liefde is het voornaamste.

(1 Korintiërs 13:4-7,13)

Liefde is belangrijker dan kracht

Opvallend is, dat deze prachtige tekst over liefde tussen twee hoofdstukken staat, die spreken over de KRACHT van God, namelijk de gaven van de Geest. Deze gaven zijn bijvoorbeeld de kracht om wonderen te doen, zieken te genezen, te spreken in tongentaal of te profeteren, een uitzonderlijk geloof hebben voor bepaalde situaties of wonderlijke wijsheid bezitten. God geeft deze gaven aan christenen, om elkaar te versterken. De reden dat deze schitterende tekst over liefde middenin een uitleg over de gaven van de Geest staat, is omdat God ons wil laten zien: deze bovennatuurlijke gaven zijn heel kostbaar, belangrijk, levensveranderend en bemoedigend… maar… ze functioneren alleen goed als je leeft in Gods liefde.

Zonder de liefde zullen zelfs de geweldige gaven van de Geest niet goed functioneren. Dan missen ze hun doel.

God is liefde en alles bij God draait om liefde. Dus ook zijn gaven. Of moeten we zeggen: JUIST zijn gaven… De kracht van God dient te functioneren VANUIT liefde voor de ander.

Liefde is Gods opdracht aan ons

Jezus Christus geeft ons de opdracht elkaar lief te hebben. Dat is zijn voornaamste bevel aan hen die Hem volgen. Niet ‘de Bijbel van buiten leren’ of ‘twintig kerken stichten’ of ‘elke week naar de kerk gaan’. Hoewel God veel zaken wel belangrijk vind en ons ook aanspoort ze te doen, is het enige ware gebod dat Jezus ons gaf: heb elkaar lief. Dat is de ultieme opdracht van een christen.

liefde-is-harten-lucht

Liefhebben betekent jezelf verloochenen, onszelf niet op nummer 1 zetten, maar geven om die ander.

Jezus vertelt ons het grote belang van de liefde in onderstaand gedeelte. Let er even op dat hier de Schepper van hemel en aarde aan het woord is: de almachtige, eeuwige God die aanbeden wordt door miljarden engelen, die alle sterren in het heelal kent en die alle haren heeft geteld op het hoofd van elk mens. Deze enorm grote, onvoorstelbaar machtige God spreekt. En wat zegt Hij? Wat vind Hij echt belangrijk?

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.

Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

(Johannes 15:9-16)

God is liefde

God is de bron van elke ware, zelfopofferende liefde. De liefde die wij kennen is vaak romantisch en op onszelf gericht. We verlangen ernaar zelf liefde te krijgen. Maar Gods liefde is niet op zichzelf gericht, maar is opofferend, gevend, zichzelf wegcijferend. Dat is ware liefde!

liefde god jezus kruis

Dat God ons intens liefheeft, heeft Hij bewezen door mens te worden en te sterven voor ons, zodat wij verlost kunnen worden van onze zonden.

God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)
wit-blokje
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

De apostel Johannes werd de apostel van de liefde genoemd. Hij rustte met zijn hoofd op de borst van Jezus Christus en hoorde dus letterlijk zijn hartslag. Hij kende het hart van God beter dan wie ook. In zijn brieven geeft hij dan ook geweldig mooi uiting aan het hart van God:

God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.

Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben.

Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons; dan is Zijn liefde volledig in ons aanwezig.

En Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven; daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is. Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij ervan dat God Zijn Zoon gestuurd heeft als redder van de wereld.

Als je dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijf je één met God. Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft.

God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God.

Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde.

In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.

Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad.

Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broeder heeft, is hij een leugenaar. Als hij niet van zijn broeder houdt die hij kan zien, hoe kan hij dan van God houden Die hij nooit heeft gezien?

God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van Hem moeten houden, maar ook van onze broeder.

(1 Johannes 4:9-21)

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse
Add Comment RegisterGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse