Geloof in God

geloof in god

Geloof in God Wat is geloof in God? Wat betekent het om te geloven in God en te leven met God? Hoe kan ons geloof in God standhouden? Geloof in God is ten diepste het liefhebben van God. Je geeft… Lees Meer

Christelijk geloof

christelijk geloof

Christelijk geloof Wat is het christelijk geloof? Wat betekent het om een volgeling van Jezus Christus te zijn? Jezus Christus zei dat Hij vanuit de hemel kwam om te sterven voor onze zonden en om ieder die in… Lees Meer

De Bijbel

de bijbel

De Bijbel is Gods boek voor de mensheid. Het is het meest gelezen boek ooit. Er zijn meer Bijbels op aarde dan er mensen zijn!

Bekering

bekering

Bekering betekent dat je de stap zet naar God toe. Je keert je af van je eigen weg en kiest om Gods weg te gaan.

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse