Wie is God?

wie is god

Wie is God?

Wie is God eigenlijk? We weten wel dat er een God bestaat, maar de vraag is: wie is God? En kun je God leren kennen? Dit artikel geeft hier een antwoord op.

pfizer viagra online pharmacy cheap generic viagra pills buy cheap cialis buy cheap levitra buy viagra canada buy viagra online usa no prescription over the counter viagra alternatives where can you buy cialis in canada buy cheap viagra online uk levitra order online order viagra online with prescription cheap levitra canadian pharmacy buy cheap cialis super active
cheap generic viagra free shipping#@@#@!!
cheap sildenafil 100mg from india#@@#@!!
buy cheap viagra online india#@@#@!!
best place to buy generic cialis online#@@#@!!
buy cialis online canada pharmacy#@@#@!!
buy generic cialis online in usa#@@#@!!
cheap generic levitra india#@@#@!!
buy generic viagra online fast shipping#@@#@!!
buy levitra online cheap#@@#@!!
buy online sildenafil citrate dosage#@@#@!!
buy online sildenafil citrate side effects#@@#@!!
cheap cialis online canada#@@#@!!
buy viagra online uk forum#@@#@!!
buy cheap viagra online next day delivery#@@#@!!
buy generic viagra online fast shipping
buy generic viagra online fast shipping
buy generic viagra online fast shipping
buy generic viagra online fast shipping buy viagra online usa
buy generic viagra online fast shipping
buy generic viagra online fast shipping buy levitra canada has to be impotent when he struggles to cheap vardenafilmultiply his buy cialis canada progeny. Impotence is actually buy viagra online usa caused by six reasons cialis soft tabs generic that happens to be erectile dysfunction, viagra soft 50mg premature ejaculation,generic viagra super active 100mg less sperm fertility, cheap cialis super active 20mg and low grown generic levitra oral jelly

God is in de eerste plaats de bron van leven. Hij is onze Schepper, de God die hemel en aarde heeft gemaakt. De Bijbel zegt over Hem: ‘De God die alles heeft gemaakt, de Here van hemel en aarde, woont niet in tempels die door mensen zijn gebouwd. Hij hoeft ook niet door mensen verzorgd te worden omdat Hij niets nodig heeft. Hij geeft ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben’ (Handelingen 17:24,25).

Hoewel er op aarde veel verschillende godsdiensten zijn, is de Bijbel er heel duidelijk over dat er maar één ware God is:

‘Er is maar één God: de Vader, de bron van alles, onze bestemming.’ (1 Korintiers 8:6)

De Bijbel legt uit dat de aarde wemelt van talloze afgoden. Mensen maken zichzelf de gekste dingen wijs, sommigen aanbidden de aarde zelf alsof ze een Godin is (Moeder Aarde), andere aanbidden dieren, de zon, de voorouders, of wat dan ook. Door alle tijden heen hebben mensen beelden gemaakt, die ze vervolgens gingen aanbidden als hun ‘god’. Veel mensen beweren zelfs dat ze zelf god zijn

wie is god - afgoderij

Dat is allemaal afgoderij… Verering van valse ‘goden’.

De term ‘Moeder Aarde’ klinkt bijvoorbeeld wel mooi, maar het is dwaasheid om te geloven dat de aarde zichzelf geschapen heeft. De aarde is niet onze ‘moeder’, maar is een planeet die werd geschapen door de almachtige God. De Bijbel noemt God niet ‘Moeder’ maar ‘onze Vader in de hemel’.

‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde…’ (Matteus 11:25)

Hij is de enige ware God. ‘Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god.’ (Jesaja 45:5). ‘Ik, de HEER, ben je God, en met andere goden mag je je niet inlaten; buiten mij is er niemand die je redt.’ (Hosea 13:4)

God veroordeelt mensen die de schepping aanbidden, maar de Schepper verwerpen.

‘Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. (…)

Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.

Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig.

En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.’ (Romeinen 1:25-31)

Jezus toont ons wie God is

Doorheen de eeuwen heeft God Zich bekendgemaakt doorheen de vele profeten van het Oude Testament. ‘In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten gesproken’ (Hebreeën 1:1). Zo begon Hij zichzelf bekend te maken aan de mensheid.

wie is god - jezus

God heeft Zich echter het duidelijkst geopenbaard in Zijn Zoon, Jezus Christus.

‘Maar nu in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, aan wie Hij alles heeft gegeven en door Wie Hij de wereld heeft gemaakt’ (Hebreeën 1:1). ‘Geen mens heeft God ooit gezien. Maar Zijn enige Zoon, Jezus Christus, Die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is’ (Johannes 1:18).

God is liefdevol en heilig

De Bijbel laat zien dat God liefde is. Hij is dan ook vol genade ontferming voor mensen die zich tot Hem keren. ‘Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping’ (Psalm 145:8,9). ‘God is liefde’ (1 Johannes 4:8). ‘

‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.’ (Psalm 103:13)

wie is god licht

Bovendien is God heilig en rechtvaardig. ‘God is almachtig, rechtvaardig, en heilig. Onze God woont in de hemel en doet wat Hem goed dunkt’ (Psalm 115: 3). ‘Almachtige Here en God, wat U hebt gedaan, is groot en wonderbaar! Heerser over de volken, Uw wegen zijn juist en goed. Here wie zou geen ontzag voor U hebben? Wie zou U niet eren om wie U bent? U alleen bent heilig’ (Openbaring 15: 3-4).

‘Heilig, heilig, heilig is de Here van de hemelse legers; de aarde is met Zijn glorie gevuld!’ (Jesaja 6:3)

God is eeuwig en onzichtbaar

Een van de grootste mysteries, die we als beperkte mensen niet kunnen bevatten, is het feit dat God eeuwig is. ‘God heeft begin noch einde. Al voordat U de aarde schiep, was U God. Vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in de eeuwigheid in de verre toekomst, bent U God’ (Psalm 90:2).

God is onzichtbaar voor onze menselijke ogen.

Hij is van een heel andere dimensie dan het stoffelijke, waar de mens uit gemaakt is. ‘Het is voor ons onmogelijk om God te zien, God is onzichtbaar voor het menselijk oog. God woont in zo’n helder licht dat geen mens Hem kan benaderen’ (1 Timotheüs 6:16).

God onderhoudt de schepping

De relatie van deze grote en heilige God tot deze wereld is dat God voort gaat deze wereld dag aan dag te onderhouden en te regeren. Hij is de Bron van alle zegeningen die wij genieten. ‘Alle aardse koninkrijken zijn het eigendom van de allerhoogste God en Hij geeft ze aan wie Hij wil’ (Daniël 4:32). ‘Altijd waren er bewijzen van Zijn goedheid: Regen en goede oogsten, zodat wij naar hartelust konden eten en genieten’ (Handelingen 14:17).

God is Rechter en Vader

Wat betekenen wij voor God? Maakt het God wat uit hoe wij als mensen in deze wereld leven? Absoluut. Eens moet een ieder rekenschap afleggen tegenover God van alles wat men gedaan heeft. God weet alles over iedereen. ‘Alles in en om ons ligt open en bloot voor Zijn ogen; niets kan verborgen blijven voor Hem aan Wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan’ (Hebreeën 4:13).

God is niet te groot om Zich met onze problemen in te laten, want God laat Zich in met álles wat op aarde plaatsvindt – zelfs de allerkleinste dingen.

‘Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Maak je dus geen zorgen. Jij bent God veel meer waard dan een zwerm mussen (Mattheüs 10:29,30).

wie is god - gebed

God wil naar ons luisteren als wij tot Hem spreken, God luistert naar de gebeden van allen die Hem oprecht aanroepen.

‘De Here is dichtbij ieder die Hem aanroept met een zuiver hart’ (Psalm 145:18). Tegelijk is het voor ons niet mogelijk om God en zijn handelen geheel te begrijpen, God is veel groter dan wij ooit begrijpen kunnen. Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe Hij Zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk Zijn wegen na te gaan. ‘Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Here omgaat?’ (Romeinen 11:33)

Lees verder: Het ontstaan van de aarde (deel 2 van 7)
Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

One Comment on “Wie is God?

  1. Ik ken de Here Jezus als mijn Heer en Heiland en vindt het erg fijn om daar met niet christenen over te praten, om ze zo tot jaloersheid te verwekken.
    Elk mens heeft de Heer Jezus nodig, want zonder Hem ben je verloren. De Heer wil niet da er mensen verloren gaan, en door ons heen wil Hij die ander bereiken. En…. de tijd is kort!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

https://www.40billion.com/profile/905100711
Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse